на русском на русском
Reţeaua socială din Moldova colegi.md - 32293 oameni
colegi.md
Oameni
Comunităţi
Bloguri
Serviciul
Fotografia
Forum
 

Forum

 
12 iulie 2011, 05:49
Noua versiune a istoriei statelor romane?ti     

Wallahia

 

 

"Волхвы не боятся могучих владык,

 А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен..."

А.С.Пушкин.

 

De la o po?ta se vede cît de mult î?i iubesc ceta?enii republicii Moldova neamul: - habar n-au de originea ?i identitatea lor.

 

Ultimele decenii ale sec. XX ?i primul deceniu al sec. XXI i-a prins pe locuitorii Moldovei ?i României confruntîndu-se cu o dilema ce a aprins o sumedenie de litigii ?i a înferbîntat o groaza de spirite, pe ambele maluri ale Prutului. Locuitorii statelor respective n-o pot, nicidecum, scoate la capat cu problema identita?ii lor na?ionale: - unii dintre ei se numesc români, al?ii se considera moldoveni, în timp ce a treia categorie dintre ei pretinde ca sînt basarabeni ?i basta. Argumente se toarna cu nemiluita în favoarea tuturor celor trei alternative, dar la un consens satisfacator a?a ?i nu s-a ajuns, fapt care, de altfel, era de a?teptat. Acela?i rezultat s-ar fi primit daca cineva i-ar fi intrebat pe germani daca aia sînt francezi, italieni sau coreeni. Cum a fost formulata problema, a?a s-a primit ?i rezultatul ei. Dat fiind faptul ca ea nu con?ine alternativa adevarata, variantele oferite pentru solu?ionarea ei genereaza conflicte pîna în prezent.

De fapt, nu lipsa con?tiin?ei de neam e marea problema a locuitorilor Moldovei ?i României, ci lipsa dorin?ei de a avea respectiva con?tiin?a este marele neajuns ce-i caracterizeaza.

 

Pina la anul 1861, neamul nostru n-a purtat niciodata denumirea de român, deoarece noi n-am fost niciodata romani. E evidenta dorin?a unora de a ie?i în eviden?a în fa?a celorlalte neamuri ?i popoare ale lumii atribuindu-?i, indirect, chipurile prin mo?tenirea din tata în fiu, a unor trasaturi de caracter ce i-a caracterizat pe Romani, dar dorin?a aceasta a lor nu este prin nimic justificata, cu atît mai mult ca este facuta în detrimentul poporului nostru, al carui trecut e mult mai falnic decît cel al locuitorilor Romei. Romanii i-au învins cindva pe unii dintre stramosii nostri, dar asta nu ne îndrepta?e?te sa preluam denumirea lor.

Denumirea de Bassarabia, pe care o utilizeaza unii, a fost pentru prima data atribuita regiunii noastre de catre ru?i, în anul 1812, cînd ei au separat regiunea în care traim de la statul Mauro-Wallahia. Denumirea Basarabia utilizata de rusi nu are nimic în comun cu domnitorii Wallahiei de jos, dupa cum pretind unii "mari savan?i" de-ai nu-?tiu-cui. Pentru ?arul Rusiei, a carui ura fa?a de întreaga lume musulmana/otomana n-o poate tagadui nimeni, Bessarabia însemna Be?enaia Arabia, nu ceea ce cred pseudo savan?ii unora. Bess în limba rusa înseamna drac. Arabia va da-?i seama ?i singuri ce înseamna.

Nici moldoveni nu ne putem numi cînd ne referim la întregul nostru neam. Moldoveni sîntem ca ceta?eni ai republicii Moldova, dar marea majoritate a neamului nostru se afla peste hotarele republicii în care traim, în timp ce în Moldova locuiesc foarte multe persoane care nici inten?ie n-au sa se numeasca moldoveni sau români, dar se numesc ru?i, ucraineni, bulgari, gagauzi, evrei, etc, ?i nu trebuie sa facem abstrac?ie de ei, caci e o prostie lucrul acesta.

 

Înainte de Unirea principatelor din 1859, statele în care traia neamul nostru se numeau: - ?ara Româneasca se numea Wallahia de Jos, Moldova se numea Mauro-Wallahia ?i Transilvania se numea Ugro-Wallahia, în timp ce popula?ia în toate cele trei state, cît ?i în celelalte ?ari în care locuiau, se numea Wallahi, dupa cum sînt numi?i ?i astazi, peste tot, în afara de România ?i Moldova, unde ei se numesc a?a cum i-au poreclit du?manii lor.

Neamul ce a vorbit limba pe care o utilizam noi în prezent s-a numit întotdeauna Wallah, deaceea cei ce stiu precis ca nu sînt membri ai comunita?ilor gazduite de Wallahi de-a lungul timpului pe aceste meleaguri, cum sînt evreii, romii, bulgarii, etc, sînt Wallahi, vor ei sa recunoasca lucrul acesta sau nu.

 

 

Istoria nici unui popor din lume n-a fost atît de mutilata, camuflata ?i contrafacuta precum istoria poporului Wallah. Popoare de zeci de ori mai mici la numar decît cel Wallah au beneficiat de dreptul ?i posibilitatea de a-?i cunoa?te limba materna ?i de a-?i studia trecutul, Wallahilor însa nu le-a fost harazit sa aiba parte de astfel de drepturi ?i facilita?i. Cineva, la nivel de politica globala, se împiedica rau de tot de poporul respectiv ?i de tot ce ?ine de el, deaceea Wallahii au fost nevoi?i sa-?i ascunda identitatea, pentru a suprave?ui, pîna la finele sec. XX ?i începutul sec. XXI, cînd campania de înlaturare a lor din istoria civiliza?iei umane a luat forme democratice.

Spre deosebire de operele poe?ilor ?i scriitorilor, care sînt produsul imagina?iei autorilor sau al inspira?iei, divine sau demonice, lucrarile istorice sînt produse ale intereselor politice ?i economice ale vremii, deaceea ele, în majoritatea cazurilor, urmaresc inten?ia de a ascunde realitatea de ochii oamenilor, de a o denatura ?i de a o prezenta a?a cum le convine celor ce dirijeaza scrierea lor. A studia trecutul pe baza lor înseamna a deveni victima escrocilor ce ?i-au batut joc de omenire secole la rînd.

 

 

Cîndva, cînd posibilita?ile de a cunoa?te adevarul erau minime în timp ce riscul la care trebuia sa te expui pentru a-l cunoa?te era maxim, ignoran?a oamenilor fa?a de lumea în care traiau, fa?a de trecutul lor ?i fa?a de factorii religio?i ?i politici ce le influen?au via?a, putea fi în?eleasa. Astazi, cînd lucrurile stau exact invers: - cînd posibilita?i de a cunoa?te adevarul istoric, politic ?i religios exista cîte vrei, în timp ce riscul la care te expui nu este mai mare decît riscul de a exista pur ?i simplu, nu exista justificare pentru nedorin?a oamenilor de a se lamuri pe ce lume traiesc.

 

”Cunoa?te?i adevarul ?i el va va face liberi!” - îi înva?a Yehoshua Iosifovici (Isus Hristos) pe ucenicii sai, ?i nu de dragul lelli încerca el sa-i convinga pe ei sa faca lucrul acesta. De cunoa?terea adevarului despre sine ?i despre lumea înconjuratoare nu de pu?ine ori depinde nu numai calitatea vie?ii omului, ci ?i via?a lui însa?i.

 

Mai mult de 90% din popula?ia planetei noastre traiesc într-un timp virtual fara a-?i da seama de faptul acesta. Ei sacrifica fiecare clipa a prezentului de care dispun de dragul unui timp de care, din pacate, nu au parte niciodata, nici ei, nici copiii lor, deoarece ei neglijeaza unul din cei doi factori fundamentali ce stau a baza viitorului: - experien?a trecutului ?i ac?iunile din prezent. Po?i sa posezi toate cuno?tin?ele din lume, dar daca nu depui efort de a le implementa în prezent, nu ai parte de viitor luminos, ?i po?i sa dai din coate de sa-?i iasa ochii, daca nu te bazezi pe experien?a genera?iilor anterioare, iara?i nu te a?teapta nimic bun în timpurile ce vin. Numai cei ce-?i fondeaza idealul vie?ii pe cuno?tin?ele dobîndite de civiliza?ia umana de-a lungul existen?ei ei ?i ac?ioneaza tinînd cont de experien?a genera?iilor anterioare, numai ei au parte de-o soarta demna de om ?i de un viitor favorabil.

 

Istoria, pîna în prezent, s-a dovedit a fi, conform denumirii ei, o cursa pentru civiliza?ia umana, cursa în care timp de mii de ani au cazut neamuri, popoare ?i chiar rase umane întregi. Cei ce au pus bazele exploatarii omului de catre ei ?i-au dat seama de for?a  ce se ascunde în cuno?tin?ele acumulate de omenire în decursul existen?ei sale ?i de autoritatea pe care ele o ofera celui ce le poseda în fa?a celorlal?i oameni, deaceea au pus stapînire pe ele ?i le administreaza dupa cum le dicteaza interesele: - ce nu a convenit ”mu?chiului” lor ei au nimicit, sau au ascuns de ochii oamenilor, înlocuind cuno?tin?ele pe baza carora oamenii ar fi putut negre?it construi o civiliza?ie puternica ?i armonioasa cu dogme ?i pove?ti ce aduc numai durere ?i bataie de cap celui ce le investigheaza.

Trecutul civiliza?iei umane nu este nici pe departe a?a cum ni-l prezinta speciali?tii antrena?i în doctrinele, teoriile ?i filosofiile de buimacit lumea. El nu se reduce la apari?ia, raspîndirea, lupta, suprave?uirea ?i dezvoltarea diferitor rase umane, semin?ii, neamuri ?i popoare, ci reprezinta eviden?a apari?iei, dezvoltarii ?i raspîndirii cultului lui Azazel pe suprafa?a Pamîntului ?i subjugarea tuturor neamurilor ?i semin?iilor de pe suprafa?a planetei noastre de catre adep?ii sai. În contextul evolu?iei respective, se deslu?e?te conturul luptei eterne pe care reprezentan?ii spiritului rebel al Universului, ai lui Azazel, au purtat-o împotriva ale?ilor Stapânului Universului, ai lui Yehowah.

 

Originea raului

 

Is-toria (doctrina lui Azazel), adica legea minciunii, ne înfa?i?eaza civiliza?ia umana drept un amalgam de neamuri ?i popoare, a caror numar pare a fi infinit, ce lupta ca pro?tii, la nesfîr?it, pentru a se înrobi unul pe altul. În realitate, civiliza?ia umana a început, a?a cum ne dovedesc toate vestigiile arheologice, de la un singur popor, vorbitor de limba denumita de noi sanscrita, în sînul caruia a germinat ?i s-a dezvoltat, asemenea cancerului, o organiza?ie criminala, a carei scop suprem a fost, ?i mai este înca, sa stapîneasca întreg Pamîntul, cu tot ce exista pe el, inclusiv oamenii. Acea organiza?ie a dezbinat ?i învrajbit între ei membrii acelui popor uria?, separîndu-l în caste, clase ?i popoare ostile unul fa?a de altul, ?i a cules roade de pe urma confruntarii lor, aburcîndu-se permanent pe grumazul popoarelor dezbinate ?i stabilindu-se în fruntea lor.

Conducatorul acelei organiza?ii se pretinde ca ar fi fost însu?i Azazel, cel venerat astazi de unii drept Iza-Aton (Satan), iar de al?ii Is-us (veritabilul Iza). Roadele activita?ii întreprinse de ea a fost cataclizmul planetar intrat în istorie sub denumirea de Potop.

De potop au scapat reprezentan?ii a cinci rase umane, suprave?uitorii celor cinci imperii mondiale ce au declan?at acel cataclism groaznic, ?i liderii organiza?iei criminale ce a condus acele state spre dezastru. În pofida staruin?ei enorme ?i a efortului uria? depus de acea organiza?ie, pe care, pentru comoditate, o vom numi mafia azazeliana, adica mafia celui ce lupta împotriva lui Dumnezeu, de a ?terge orice urma a cauzei adevarate a potopului, au ramas destule vestigii pe baza carora omenirea a putut afla ce s-a întîmplat în acele timpuri ?i care dumnezeu a distrus omenirea ?i Pamîntul atunci.

 

Mul?amita grijei pe care Stapânul Universului, Yehowah, o are fa?a de omenire, au suprave?uit conflagra?iei mondiale de acum ?ase mii de ani în urma reprezentan?i ai tuturor raselor pre-potopiene, printre care ?i reprezentan?ii Stapînului, a caror menire a fost sa zadarniceasca, pe cît de mult posibil, planurile de înrobire a omenirii ale mafiei azazeliene.

În primele secole de dupa potop, mafia izemita a subjugat toate popoarele de la est de Caucaz, fapt pentru care jumatatea Eurasiei controlata de ei a intrat în cronicele civiliza?iei umane sub numele stapînului lor, Asia (Azia  - a lui Azazel). Cealalta jumatate de continent, populata de reprezentan?ii Stapânului Universului, a fost numita Ye(ho)wa-ropa, Europa (fa?a lui Yehowah).

Ini?ial, poporul lui Yehowah popula teritoriul cuprins între mun?ii Caucaz ?i marea Adriatica, de la est la vest, ?i de la mun?ii Carpa?i pîna la rîul Eufrat, de la Nord la sud. Statul întemeiat de ei, Terra-Yeh, cu capitala Tro-Yah, a fost cel mai puternic ?i mai durabil stat a acelor timpuri. A rezistat mai bine de o mie de ani în fa?a atacurilor ?i uneltirilor perfide a mafiei azazeliene, pîna la campaniile co-ordonate ale evreilor ?i grecilor, cînd Moise ?i Yoshua au violat frontiera de sud a statului Terra-Yeh, în timp ce Agamemnon ?i Menelau au încalcat-o pe cea de nord-vest.

 

De la primele ac?iuni diversioniste ale lui Avram în regiunea de sud ale statului Terra-Yeh, pîna la caderea Troiei, statul Terra-Yeh nu a avut parte de pace ?i de lini?te din partea mafiei azazeliene. Inevitabil a devenit razboiul dintre cele doua for?e, una a binelui ?i cealalta a raului, dupa ce Terra-Yehii i-au ajutat pe Yehiteni (egipteni) sa scape de robia pe care mafia izemita a instaurat-o la ei în patrie prin intermediul lui Iosif Israilovici.

De la începutul ostilita?ilor între cele doua supraputeri, mafia azazeliana a început sa submineze unitatea religioasa a Terra-Yehilor, inventînd tot felul de zei ?i zei?e, din rîndul reprezentan?ilor ei, ?i buimacind popula?ia binevoitoare ?i pa?nica, ce nu cuno?tea minciuna ?i fa?arnicia, a statului Terra-Yeh, cu pove?tile legate de ei, pîna au dezmembrat, în ajunul razboiului troian, poporul Terra-Yeh în zeci de clanuri religioase, care au uitat ca sînt par?i componente ale aceluia?i neam. În final, agen?ii mafiei, Agamemnon ?i Menelai, reu?esc sa instige Terra-Yehii peninsulei Gra-Yehos, Terra-Yehia de vest, împotriva Terra-Yehilor din jurul capitalei Tro-Yah, declan?înd un razboi fratricid de auto-exterminare a poporului Terra-Yeh.

Concomitent cu ac?iunile celor doi super-agen?i azazelieni ce au atacat capitala statului, al?i super-spies, Moise, Aaron ?i Yeshua, în fruntea unei armate de zombi, produsa din alta ramura a poporului Terra-Yeh, evreii, pe care cei trei ?amani i-au scos din Egipt sub pretextul ca sînt descenden?ii lui Avram, Isac ?i Israel, ?i au de îndeplinit o misiune sfînta, de a-i extermina pe fra?ii lor din statul Terra-Yeh, au atacat statul Terra-Yeh dinspre sud. Evreii erau programa?i sa extermineze întreaga popula?ie a statului Terra-Yeh, de la mic la mare, nimicind tot ce întîlneau în cale, pentru a nu se trezi con?tiin?a de neam în ei, de la contactul cu cei de un sînge cu ei ?i cu modul de via?a al stramo?ilor lor. Evreilor, care, aidoma tuturor Terra-Yehilor, credeau în Yehowah, li s-a bagat în cap prostia ca Yehowah vrea ca ei sa distruga celelalte popoare. Adevarul despre faptul ca ei ac?ionau în numele lui Azazel îl cuno?teau doar unsul-lui-iza: - Moise, Aaron, Yehoshua ?i un cerc restrîns de levi?i, adevara?ii descenden?i ai lui Avram, Isac ?i Isa-ra-el.

Discordia pe care mafia azazeliana a semanat-o în rîndul Terra-Yehilor, vrajba între clanurile religioase pe care ea le-a conceput în mijlocul lor, ?i razboiul fratricid dintre ei, au dus la distrugerea statului Terra-Yeh ?i subjugarea lui de catre slujitorii lui Azazel, izemi?ii.

 

Poporul Terra-Yeh, în pofida terorii instaurate de izemi?i în Europa dupa distrugerea Troiei, n-a disparut ?i nici reprezentan?ii lui Yehowah nu s-au lepadat de Stapânul Universului. Statele create de ei, unele dintre ele de talie mondiala, au dainuit înca mii de ani, în timp ce loialitatea lor fa?a de Stapânul Universului s-a pastrat pîna în zilele noastre.

Terra-Yehii vorbeau cu to?ii aceia?i limba pîna la distrugerea Patriei lor. Lingvi?tii izemi?i au botezat limba vorbita de ei cu numele de indo-europeana, camuflînd cauza adevarata a dispersarii ei în zeci de limbi, aparent diferite una de alta, pentru a împiedica rasa alba sa vada coada celor ce au iudit, instigat ?i determinat cel mai puternic popor din lume sa se autodistruga în cel mai urît hal posibil ?i sa ajunga la cheremul celor mai nemernici criminali ai Universului.

 

Mafia azazeliana practic a devenit despotul incontestabil al Pamîntului în momentul în care a reu?it sa zdrobeasca unitatea religioasa, politica, militara ?i economica a Terra-Yehilor. În secolele ce au urmat caderii statului Terra-Yeh, ei au farîmi?at la maximum poporul Stapânului Universului. Au continuat procesul de infiltrare a agentilor lor în rîndurile clasei conducatoare a triburilor, neamurilor ?i popoarelor descinse din el, pîna au pus mîna pe ea în întregime. Au continuat procesul de elaborare  a ideologiilor religioase ?i politice, cu ajutorul carora au pus stapînire pe con?tiin?a oamenilor ?i a manipulat cu ei dupa cum le-a dictat ”mu?chiul cel intim”, pîna au nascocit iudaismul, cre?tinismul ?i islamul, armele ideale de tîmpit, buimacit ?i înrobit lumea. ?i au iudit, învrajbit ?i instigat la ura, vrajba ?i razboaie fratricide popoarele descinse din Terra-Yehi, pîna au exterminat con?tiin?a de unitate a lor în întregime.

 

Procesul de înrobire a rasei albe

 

În fond, popula?ia statului Terra-Yeh ?i-a salvat via?a de urgiile razboiului fratricid, declan?at împotriva lor de mafia azazeliana, refugiindu-se spre nord, prin peninsula Wall-Yah-can ?i prin Caucaz, transformîndu-se treptat în popoarele Latine, baltice (Wall-Teo-Yeh) ?i slave, etc. Cei rama?i sa apere pîna la urma independen?a Patriei lor, în momentul în care s-a decis soarta razboiului ?i lor nu le-a mai ramas nici o ?ansa de izbînda, au cautat ?i ei refugiu în afara zonei de influen?a a mafiei azazeliene, fiind nevoi?i deseori sa se confrunte cu cei ce reu?isera deja sa se stabileasca ?i sa se acomodeze în acele zone.

Refugia?ii de la sudul statului Terra-Yeh, din zona ora?ului Tyr, ?i-au gasit adapost pe tarmul de nord al Africii, unde au întemeiat statul Cart-Yah-ena, care timp de secole a fost cel mai puternic stat al zonei respective.

Refugia?ii din zona ora?ului Tro-Yah, dupa o îndelungata pribegie, ?i-au gasit o noua Patrie, pe peninsula Italica, unde au fondat ora?ul Roma ?i statul Roman, care mai mult de un mileniu a fost cel mai puternic stat al Europei.

Luptatorii ce au scapat de razboi pe cale terestra, s-au stabilit cu traiul în zona mun?ilor Wall-Yah-can ?i Carpa?i, devenind cunoscu?i ulterior sub denumirea de Tra-Yehos (Traci), Da-Yehow (Daci), Yehi (Ge?i ?i Cehi). Denumirile sub care ele au intrat in is-toria oficiala, Sci?i, Sarma?i, Gali, Cel?i, etc, le-a fost atribuit de catre reprezentan?ii mafiei izemite, pentru a li se ?terge urmele apartenen?ei la acela?i neam ?i legaturii cu Stapânul Universului, Yehowah.

 

Terra-Yehii ce n-au parasit domeniile statului Terra-Yeh, în pofida supra-puterilor azazeliene ce ?i-au facut de cap în zona respectiva, au reu?it uneori sa fondeze state independente ?i sa se autoguverneze, cum au fost Frigia, Tracia, Odrisia, Macedonia, etc., alteori erau incorpora?i în imperiile dirijate de mafia izemita, dupa cum au fost imperiul babilonian, imperiul Persan, imperiul lui Alexandru nebunul, imperiul bizantin ?i imperiul Otoman. Unele state create de fo?tii Terra-Yehi au ajuns ?i ele supraputeri, creînd o serioasa bataie de cap mafiei izemite, ce-?i facea de cap peste tot în jurul lor, cum a fost statul Armean, statul Macedonian ?i statul Part.

În func?ie de perioada cînd ?i-au abandonat Patria Terra-Yeh, de regiunea ?i clanurile din care faceau parte, de regiunea în care s-au stabilit cu traiul, de ideologia religioasa pe care o aveau la plecare s-au au îmbra?i?at-o ulterior, au aparut primele deosebiri semnificative între Terra-Yehi, care au servit mafiei izemite drept baza pentru specula?iile lor utilizate în înstrainarea ?i învrajbirea lor.

 

Pîna în prezent, mafia azazeliana a distrus toate statele fondate de fo?tii Terra-Yehi ?i a ajuns sa domine, par?ial cu ajutorul lor, par?ial cu ajutorul rasei galbene, care tot la cheremul ei a stat, întreaga suprafa?a a planetei noastre. Nu exista popor în lumea aceasta care sa nu fie condus de ea, ?i nu exista col? de Pamînt care sa nu fie stapînit de ea.

Mafia izemita î?i face de cap pe suprafa?a planetei Terra dup cum îi este voia ?i cheful, ?i nu exista nimeni care sa o înfrîneze ?i sa o puna la punct, în afara de ...

 

În pofida atotputerniciei de care mafia azazeliana a dispus de-a lungul veacurilor, a existat un popor care nu numai ca a reu?it sa dainuie în timp, pîna în zilele noastre, dar care a reu?it sa puna zabala în botul acelei mafii ori de cîte ori ea începea sa turbe.

Aceea?i poveste s-a repetat de nenumarate ori de la întemeierea lumii pîna astazi: - mafia închinata du?manului Stapânului Universului, lui Azazel, uneltea, iudea, învrajbea ?i instiga la ura ?i razboaie popoarele Pamîntului, pîna le distrugea ?i le înrobea; Poporul lui Yehowah î?i recapata puterile ?i punea la punct mafia data, chiar ?i atunci cînd nimeni nu mai credea în existen?a sa.

În timpul de fa?a se creaza impresia ca nu mai are cine stavili mafia azazeliana. Poporul lui Yehowah nu da nici o ?tire despre existen?a sa, pierzîndu-se printre alte popoare ?i uitîndu-?i identitatea religioasa ?i de neam. Otrava celei mai perfide ideologi elaborate de mafia izemita pentru a zdrobi spiritul liber al Rasei Albe, cre?tinismul, a patruns pîna în maduva oaselor urma?ilor fostului popor al lui Yehowah ?i a distrus în ei toate calita?ile ?i virtu?ile ce stateau la baza for?ei morale, fizice ?i militare a lor. Popoarele ce au descins din marele popor al lui Yehowah, dupa o prelucrare feroce de doua mii de ani cu tehnici cre?tine de anihilare a identita?ii, se comporta în prezent aidoma turmelor de oi, abslut indiferente de ”hora” în care sînt implicate ?i de destinul ce le este harazit.

- Sa fie oare acesta sfîr?itul razboiului dintre poporul lui Yehowah ?i mafia azazeliana?

Cam ru?inos sfîr?it pentru cei care cîndva se aflau în slujba Stapânului Universului.

 

Mafia azazeliana celebreaza în prezent victoria sa absoluta asupra tuturor popoarelor Pamîntului. Tentaculele ei se întind peste tot, de la conducerea marilor supraputeri ale lumii, SUA, China ?i Rusia, pîna la conducerea celei mai prapadite administra?ii ale celor mai prapadite auluri ale taigalei Siberiene, sau triburi din nestrabatutele jungle ale Africii ?i Americii de sud. Agen?ii ei, deghiza?i în ale?i ai poporului, în preo?i ai religiilor tradi?ionae, în misionari ai religiilor netradi?ionale ?i ale ”corpurilor pacii” î?i îndeplinesc cu succes misiunea lor peste tot: - saracesc ?i-?i bat joc de popoarele pe care le conduc, mulg ?i jupoaie oile umane ce se afla sub ”crî?a”lor, buimacesc de cap oamenii care încearca sa gîndeasca, fura, prada ?i prihvatizeaza tot ce le cade la îndemîna, de ramîne pustiu pamîntul din urma lor. Nu exista tara în lume ale carei institu?ii sa fie conduse de reprezentan?i ale altor popoare în afara de mafia izemita. Trista ?i deplorabila situa?ie pentru reprezentan?ii poporului lui Yehowah.

Secretul puterii ?i succesului mafiei azazeliene consta în taina existen?ei ei ?i invizibilitatea planurilor ?i ac?iunilor ei. Ea este pentru poporul lui Yehowah ?i celelalte popoare ale omenirii du?manul invizibil dar de moarte, sida ?i cancerul lor, ce le distruge exact dupa cum bolile date distrug organismul uman. Dupa ce se infiltreaza într-un popor, agen?ii mafiei pun stapînire pe posturile cheie ale societa?ii lor, prin intermediul unui plan stra?nic de bine elaborat ?i pus la punct, bazat pe utilizarea femeilor proprii, a elementelor coruptibile ale celorlalte popoare, pe elaborarea ?i propagarea ideologiilor religioase veninoase, concepute sa ac?ioneze precum otrava asupra organismului uman, paralizeaza activitatea institu?iilor administrative, militare ?i sociale a lor ?i anihileaza voin?a, con?tiin?a ?i unitatea membrilor lor. Odata ajun?i în vîrful piramidelor sociale ale popoarelor, agen?ii mafiei utilizeaza structurile ?i for?ele statului împotriva acelor popoare. Cu ajutorul armatei ?i a celorlalte structuri militare, ei separa societatea în paturi sociale ostile una fa?a de alta, î?i întaresc pozi?ia lor de conducatori pe toate caile ?i prin toate mijloacele, ajungînd, în toate cazurile, fara nici o excep?ie, sa pretinda autoritate divina pentru parazitismul ?i faradelegile lor, ?i sa instaureze peste tot tirania ?i despotismul.

 

Analiza?i atent trecutul popoarelor ?i civiliza?iilor europene ?i mondiale ?i ve?i observa negre?it legatura dintre apari?ia sclavagismului ?i robiei ?i raspîndirea mafiei azazeliene, caci sclavia ?i robia au fost întotdeauna trasaturile de baza ce tradau prezen?a ?i influen?a mafiei izemite în fruntea unui popor.

 

Primele popoare ce au cunoscut robia sînt cele din zona în care mafia azazeliana a început sa-?i faca mendrele întîi, cele din preajma ora?ului Ur.

India a încaput în ghearele mafiei odata ?i pentru totdeauna cu patru mii de ani în urma, fara mare efort ?i bataie de cap pentru mafiozi. Mafia a elaborat un sistem unic de societate bazat pe caste care, spre marea ?i placuta surpriza a ei, a fost acceptat de poporul indian drept orînduiala divina, fara dubii, discu?ii ?i polemici. Cu China mafiozii s-au descurcat ni?el mai greu, dar în compara?ie cu efortul, investi?iile umane ?i materiale, ?i timpul pe care l-au investit pentru a subjuga poporul lui Yehowah, adica Rasa Alba, cotropirea Chinei a fost ?i ea floare la ureche. A urmat apoi înrobirea Egiptului, înfaptuita de Iosica Srulevici, succedata de manipularea temporala a grecilor de catre ei, în special a aheilor ?i dorienilor, ?i distrugerea statului Terra-Yeh cu mînile ?i ”bostanele” lor.

 

Dupa caderea Troiei, Orientul apropiat a devenit scena unor demonstra?ii de for?a a mafiei azazeliene turbate de tot. Israelul a pus temelia unui genocid ?i unei cruzimi ne-mai-întîlnite în practica razboiului pîna la el. Poporul evreu, zombat de catre unsul lui Azazel (Moise) ?i ?aica lui, au exterminat, în cel mai crunt mod posibil, milioane de consîngeni de-ai lor din zona Canaan, fara cel mai mic semn de mila sau compatimire. În momentul în care poporul lui Israel a dezamagit a?teptarile conducatorilor mafiei de a cotropi lumea cu for?ele lui, mafia a apelat la serviciile asirienilor, sacrificîndu-i pe evrei. Cînd asirienii au început sa prinda la minte, sau la grasime, mafia a ridicat în zona alta pacoste pe capul sarmanilor fo?ti locuitori ai statului Terra-Yeh, imperiul Babelonian, în mîinile caruia i-au sacrificat ?i pe iudei.

Mafia izemita s-a razbunat pe descenden?ii poprului lui Yehowah rama?i pe teritoriul fostei lor Patrii cu vîrf ?i îndesat, declan?înd razboi dupa razboi ?i varsare de sînge dupa varsare de sînge, numai sa nu sa se auda în acea zona cîntece de bucurie ?i sa nu moara nimeni de batrîne?e, în afara de reprezentan?ii ei. Pe babelonieni ea i-a dat pe mîinile per?ilor; pe per?i i-a sacrificat cu ajutorul evreilor ?i a lui Alexandru Nebunul. Armata Traha a lui Filip din Macedonia a fost utilizata ?i har?uita de Alexandru Nebunul, fiul unuia dintre conducatorii mafiei azazeliene, pîna n-a ramas urma de luptator Trah în ea. Pe Terra-Yehii transforma?i în greci, mafia i-a exploatat pîna a stors seva din maduva oaselor lor, subjugînd ?i distrugînd cu ajutorul lor zeci de alte popoare fost Terra-Yehe. Cînd mafia a reu?it sa-?i infiltreze agen?ii în statul fondat de Terra-Yehi în peninsula italica ?i sa puna ghearele pe el, ea a renun?at la serviciile grecilor, dîndu-i în mîinile Romanilor. Pe Terra-Yehii din Cart-Yah-ena mafia i-a exterminat tot cu ajutorul romanilor, mancur?ii ce au stat la cheremul ei aproape un mileniu.

Schimbarea radicala a religiei ?i modului de via?a a unui popor este una din cele mai elocvente dovezi de preluare a conducerii unui stat de catre mafia izemita de la poporul ce l-a fondat. În primele secole de existen?a a statului Roman, sec. VIII-VI , Romanii credeau în Yehowah, Iovis Pater, ?i nu acceptau, la fel ca toate celelalte popoare Terra-Yehe, nici un fel de subjugare a omului de catre alt om, conform legii lui Yehowah. Ulterior, în rîndurile Romanior au început a fi auzite osane aduse zeilor pe care mafia i-a utilizat la distrugerea statului Terra-Yeh, fosta lor patrie, ca prin sec. III înaintea erei cre?tine, romanii sa ajunga, aidoma grecilor, închinatorii lui Azazel, Zeus, stapînitori de robi ?i subjugatori ai popoarelor de acela?i neam cu ei.

Cu ajutorul romanilor, mafia azazeliana  a ocupat întreaga Europa apuseana, transformînd-o în paradisul ei, dar în iadul Terra-Yehilor.

 

Pîna la instaurarea ideologiei cre?tine drept religie de stat pe teritoriul imperiului roman, Terra-Yehii nu s-au grupat niciodata într-un popor din considerente pur religioase. Toleran?a ?i îngaduin?a religioasa pe care legea lui Yehowah a dezvoltat-o în inimile lor le permitea sa co-existe în state formate dupa criterii regionale, indiferent de religia pe care o împarta?eau. În timpurile cînd mafia izemita a impus religia crestina drept singura ?i indiscutabila religie a imperiului roman, au fost consemnate primele atestari ale separari Terra-Yehilor fideli lui Yehowah de Terra-Yehii ce au acceptat închinarea la Azazel. Drept reac?ie la salbaticia cu care mafia îi impunea pe to?i sa se închine lui Azazel, Isus, ?i sa se numeasca cre?tini, adep?ii lui Yehowah au gasit de cuviin?a sa utilizeze numele Parintelui ceresc al lor drept semn distinct al identita?ii religioase a lor fa?a de celelalte neamuri, numindu-se Wallahi, adica ”Dedica?i lui Yehowah”.

 

În anul 325 al erei cre?tine, mafia izemita a înjugat popoarele imperiului roman la cel mai stra?nici jug posibil: - ea a impus arma autentica a diavolului, cre?tinismul,  drept singura religie recunoscuta de autorita?i pe teritoriul imperiului ?i în afara lui. Dat fiind faptul ca puterea militara ?i politica a imperiului încapuse în întregime în labu?ele ei, mafia a facut uz, fara nici o re?inere, de metoda ei preferata de a-?i impune voia ?i handicapurile în fa?a oamenilor prin intermediul despotismului ?i terorii. Cu sabia, focul, foametea ?i cu stra?nicul ei arsenal de instrumente ?i metode de tortura, slujitorii lui Azazel i-au impus pe to?i locuitorii imperiului sa se transforme în oi?e cre?tine ?i sa accepte, fara ?ovaiala ?i comentarii, autoritatea absoluta a bacilor ?i strungarilor ”divini”. Libertatea ?i toleran?a religioasa, ce au caracterizat Rasa Alba pîna la acel moment, s-a spulberat ca o naluca. Nu încerc sa va redau stra?nicia ?i oroarea acelor timpuri, cu chinurile ?i salbaticia la care au fost supu?i cei ce au avut nefericirea sa existe atunci, caci nu urmaresc scopul de a scrie opere de groaza. Cert este faptul ca foarte pu?ini oameni au reu?it sa ramîna în via?a atunci fara a acepta robia cre?tina. Au fost mul?i cei care n-au vrut sa accepte cre?tnismul, dar în via?a au ramas foarte pu?ini dintre ei.

În acele condi?ii extrem de dificile pentru locuitorii Europei, oamenii ?i-au dat arama pe fa?a. Potlogarii au demonstrat ca sînt potlogari, în timp ce oamenii au definit fiecare virtute umana pîna în ultimul ei amanunt. Cei, a caror cult religios era o mascarada, n-au stat mult pe gînduri în fa?a primejdiei cu care au fost constrîn?i sa se confrunte. Închinatorii lui Appollo au shimbat denumirea cultului lor în ”Biserica sf. Pavel ?i ?i-au cautat de treburi. Adep?ii lui Zeus au adaugat un ”I” în fa?a numelui zeului lor, I-Zeus, ?i parca Isus a fost numele dumnezeului lor de cînd e lumea ?i Pamîntul. Diana a fost rebotezata în Maria Magdalena, Minerva în sf. Marie, Marte în sf. Gheorghe, astfel ramanînd ?i zeii întregi ?i credincio?ii mul?umi?i.

 

Închinatorii lui Iovis Pater, însa, au intrat într-o dilema destul de delicata ?i complicata. Cum n-ar fi, dar Dumnezeul lor e însu?i Stapânul Universului, nu un zeu de duzina aidoma celorlal?i zei, în timp ce convingerile lor religioase erau bazate pe cunoa?terea personala a lui Yehowah, pe care nu de flori de cuc î-L numeau Pater, nu pe basme, legende ?i specula?ii, cum erau celelalte religii, inclusiv cre?tinismul. Pentru Adep?ii lui Yehowah, provocarea ce le-a fost pusa în fa?a era pe via?a sau pe moarte:

 - daca se converteau la cre?tinism, se îndepartau de Yehowah, lucru inadmisibil pentru cei ce-L cunosc ?i iubesc pe Yehowah, care ?tiu ce înseamna sa te înstrainezi de El;

- daca refuzau sa se converteasca la cre?tinism, ajungeau prada leilor sau a altor fiare în arenele ?i amfiteatrele izemi?ilor salbatici, dupa cum au ajuns zeci ?i sute de mii de conceta?enii de-ai lor, ulterior martiriza?i, care n-au vrut sa se cre?tineze, caci turba?ii lui Azazel erau pregati?i moral, fizic, militar ?i material sa-l faca pe oricine sa-i iasa pe ochi convingerile lui religioase.

 

În pofida numarului nesemnificativ al lor în compara?ie cu cel al slujitorilor lui Azazel ?i a celor carora le-a fost absolut indiferent în cine sau în ce sa creada, Adep?ii lui Yehowah au preferat sa înfrunte mafia izemita decît sa accepte rolul de oi?e proaste impus de ea. Puterea convingerilor lor religioase s-a dovedit a fi destul de puternica pentru a solidifica legaturile ?i rela?iile lor inter-confesionale ?i inter-umane, ridicîndu-le de la sim?ul apartenen?ei la aceia?i confesiune la con?tiin?a apartenen?ei aceluia?i neam.

 

Imediat dupa demararea campaniei cre?tine de transformare a fiin?elor umane în ovine, Slujitorii lui Yehowah, din întreaga lume, s-au solidarizar cu cei de pe teritoriul imperiului izionist cu preten?ii romane, ?i-au exprimat decizia de a ramîne fideli lui Yehowah pîna la final, de a trai numai conform legilor Stapânului, legii Terra-Yehei (Legea Pamîntului pazita de Wallahi pîna secolul trecut), ?i de a se ajuta reciproc în pofida oricaror pericole ?i greuta?i. Drept marturie a legamîntului respectiv, facut înainte Stapânului Universului, Yehowah, Adep?ii lui Yehowah s-au întitulat Wallahi, Wall-Yah, adica dedica?i Stapânului Yehowah. Sub denumirea respectiva, majoritatea dintre ei au parasit teritoriile imperiului, refugiindu-se la fra?ii lor din sînul neamurilor la care se bucurau de respect, popularitate ?i autoritate.

 

Nu exista popor în Europa care sa nu fi beneficiat de pe urma colaborarii cu Wallahii. În orice caz, toate popoarele batrînului nostru continent le datoreaza Wallahilor cel pu?in cîteva secole de libertate. Mafia azazeliana care, dupa ce a pus stapînire pe imperiul roman, dispunea de resurse umane ?i materiale practic inepuizabile, î?i întindea lacomos tentaculele peste tot, nimicind, fara nici o mila, pe oricine îndraznea sa i se împotriveasca. Fiecare palma de pamînt ?i fiecare neam al Europei a fost aparat eroic, cu daruire de sine, de catre Wallahi, dar for?ele erau inegale ?i metodele  de influen?are a popoarelor cu care conlucrau erau diferite. Mafia izemita transforma popoarele cre?tinate de ei în robi ?i le trimetea la moarte fara nici o remu?care de con?tiin?a. Wallahii apelau la con?tiin?a oamenilor lor, explicîndu-le necesitatea luptei împotriva mafiei ?i respingerii cre?tinismului ca metoda de înrobire psihica ?i fizica a oamenilor. Mafia azazeliana, care în decursul a mii de ani a distrus ?i pradat sute de popoare, dispunea de boga?ii fabuloase, cu care mitua persoanele cu influen?a de pe teritoriile necontrolate de ei sa instige popoarele lor împotriva Wallahilor, infiltra agen?ii sai în rîndul paturii conducatoare a lor ?i cumparau administra?ii întregi ale localita?ilor cu influen?a.

 

Despre rolul Wallahilor în via?a Europei ?i lupta pe care ei au purtat-o împotriva mafiei izemite vorbe?te destul de convingator modul în care mafia s-a rafuit cu Wallahii, dupa ce au cre?tinat întreaga Europa, ?i insisten?a cu care a facut tot posibilul sa compromita numele de Wallah în lume, schimonosind ?i pervertind semnifica?ia lui, ?i ?tergîndu-l din memoria lumii.

 

Exper?ii mafiei în materie de tîmpit ?i zapacit lumea au inventat sute de teorii despre apari?ia ?i semnifica?ia denumirii Wallah ?i despre poporul ce a purtat acest nume, teorii ?i pove?ti în care se reflecta ura milenara ?i dispre?ul de moarte al mafiei fa?a de Wallahi.

Din fericire, memoria popoarelor care au fost cîndva conduse de Wallahi s-a dovedit a fi mai puternica decît eforturile mafiei de a ?terge urma poporului lui Yehowah din istoria civiliza?iei umane. La un numar destul de mare de popoare cuvîntul Wallah ?i-a pastrat semnifica?ia divina, desemnînd la unele dintre ele Divinitatea suprema, sau purtînd semnifica?ia de ”Dedicat lui Yah” la altele.

La slavi, poporul cu care Wallahii au conve?uit perioada cea mai lunga de timp ?i asupra carora au avut cea mai mare influen?a, s-a pastrat nu numai numele Wallah, cu sensul sau adevarat, care este atribuit atît zeita?ii supreme a panteonului zeilor slavi (Wallah este varianta corecta a numelui Welles), cît ?i în?elep?ilor ce au condus poporul pîna la cre?tinizarea lui. Memoria Wallahilor este pastrata ?i în mul?imea de toponime ?i hidronime derivat de la acet nume, cum sînt denumirile rîurilor Volhova ?i Volga în regiunea carora sînt situate localita?ile Volhov, Volosovo, Volocec, Bologoe, Voloholamsk, Volisk, Balahovo, Balahna, etc.

 

Wallahii au intrat în legendele ?i miturile popoarelor slave drept fiin?e enigmatice, înzestrate cu puteri paranormale, drept în?elep?i, cunoscatori ai Legilor Universului ?i de?inatori ai cuno?tin?elor magice, ce nu erau accesibile muritorilor de rînd. Influen?a lor era uria?a, atît asupra poporului simplu, cît ?i asupra conducatorilor lui.

Pîna la caderea lor în mîinile clanului Rossilor, infiltra?i în mijlocul lor prin intermediul germanilor ?i scandinavilor, slavii împarta?eau ?i bucuriile lor ?i nevoile lor cu misterio?ii ?i de to?i da?i uitarii în zilele de fa?a Wallahi, care populau peninsula Balcanica înainte de venirea lor ?i care le-au cî?tigat încrederea de la bun început. În condi?iile în care celelalte popoare din jur vedeau în slavi doar o sursa inepuizabila de sclavi, Wallahii au facut din ei alia?i ?i prieteni adevara?i, ?i au înfiin?at un stat comun ce se întindea de la Marea Wallaha de sud (Marea Neagra) pîna la marea Wallaha de Nord (Marea Baltica), ?i de la marea Adriatica pîna la rîul Volha

 

Cînd popoarele slave au fost cre?tinate, Wallahii au fost supu?i unei campanii mi?ele?ti de discreditare ?i prigoana ce i-a impus sa se retraga definitiv din via?a politica ?i religioasa a slavilor. De îndata ce ei au facut lucrul acesta, mafia a supus poporul slav unui genocid incredibil de feroce ?i salbatic.

 

Mafia azazeliana a supus popoarele slave (Trahe), în special pe cel rus, unui proces de spalare a creierului stra?nic. L-a aruncat întîi în ghearele clanului mafiotic al riuricilor, care a farîmi?at, prin razboaie fratricide extrem de sîngeroase, statul Wallaho-Trah în cel mai deplorabil mod posibil. L-a cre?tinizat, apoi, cu sabia, focul ?i spînzuratoarea. L-a vîndut, în adevaratul sens al cuvîntului, mongolilor, care l-a supus unei exploatari menite sa faca praf ?i pulbere idea de mîndrie, libertate, curaj ?i demnitate din ei. Cînd poporul rus a degradat pîna la stadiul dorit de ei, mafia a preluat controlul direct asupra lui ?i a facut din el jandarmul Europei. A distrus toate vestigiile ce aminteau de trecutul glorios al civiliza?iei Wallaho-Trahe, inventînd tot felul de basme ?i pove?ti despre religiile barbare ?i modul salbatec de via?a a slavilor din perioada precre?tina. A schimonosit limba traha, eliminînd elementele Latine din ea, pentru a separa iremediabil poporul slav de celelalte popoare Trahe înrudite cu el.

 

Slavii trebuie neaparat sa cunoasca adevarul despre trecutul lor, pentru a suprave?ui soartei ce li se pregate?te. Pove?tile, indiferent cît de frumoase sînt ele, la ora actuala le sînt mai daunatoare ca oricînd. Acum, cît înca mai dispun de timp ?i posibilita?i, ei trebuie sa cunoasca cauza adevarata a nenorocirilor lor ?i modul în care pot scapa de ele. Necazul lor se trage de la religia ce li-a fost impusa cu o mie de ani în urma ?i de la clanul mafiotic în ghearele caruia a încaput atunci. Salvarea lor consta în refacerea rela?iei pe care ei o aveau cu Wallahii pîna la cre?tinare, refacerea rela?iei pe care ei o aveau cu Stapânul Universului, Yehowah, ?i lupta alaturi de Wallahi pentru eliberarea civiliza?iei umane de sub jugul mafiei azazeliene.

 

Istoria civiliza?iei umane, pe care sursele de îndobitocire în masa a mafiei izemite o baga în capul oamenilor pe toate caile ?i prin toate mijloacele, nu reprezinta nici pe departe adevarul logic ?i cronologic al dezvoltarii omenirii. Mafia, mai bine ca oricine altul, cu excep?ia Stapânului Universului, cunoa?te efectul denaturarii trecutului asupra oamenilor, fapt men?ionat de exponentul reprezentativ al ei, Gebbels, pe cît se poate de evident:

 ”- Rape?te unui popor trecutul ?i el, inevitabil, se va transforma într-o turma de dobitoace.”

 

Denaturarea istoriei, prin camuflarea adevarului despre trecutul lumii ?i înlocuirea lui cu pove?ti ?i dogme special elaborate pentru tîmpirea oamenilor, s-a dovedit a fi una din cele mai eficiente metode de subjugare ?i înrobire a oamenilor. Îi bagi unui popor în cap minciuna ca mama lui a fost curva, ca tatal-sau a fost un soldat necunoscut, bolnav de sifilis, ?i ca neamul lui consta numai din mi?ei ?i potlogari, ?i toata lumea ”civilizata” îl dispre?uie?te, ?i n-o sa comenteze nici un exponent al lui cînd o sa fie înhamat la jug ?i obligat sa îndeplineasca cele mai umilitoare ?i murdare munci posibile.

 

În cazul poporului Wallah, denaturarea istoriei a mers mai departe decît la toate celelalte popoare ale lumii. ?i slavilor li se îndruga verzi ?i uscate despre trecutul lor, de ti se ofilesc urechile la auzul minciunilor legate de originea ?i dezvoltarea neamului lor, ?i germanilor le sînt povestite basme ?i pove?ti despre ei în?i?i, ?i celorlalte popoare la fel, dar în cazul lor, cel pu?in, se gase?te cîte un sîmbure de adevar printre volumele de minciuna. În cazul Wallahilor, adevarul a fost falsificat pîna în cele mai mici amanunte, cu excep?ia acelor momente pe care mafia le-a considerat inofensive pentru planurile ?i interesele sale ”mare?e”.

Descenden?ilor poporului Walah le-a fost ascuns pîna ?i faptul ca ei sînt Wallahi. Pe toate caile ?i prin toate mijloacele lor li se baga în cap pove?ti despre romi, romei, romani ?i daci, numai sa nu afle vre-o unul dintre ei ca este descendent al castei profe?ilor ?i în?elep?ilor, casta ce a instituit ?i asigurat legile drepta?ii, demnita?ii ?i ospitalita?ii la toate popoarele lumii, inclusiv la evrei. Interesul mafiei azazeliene a fost ?i este ca Wallahii sa dispara ca neam ?i ca voca?ie, sau, cel pu?in, sa-?i uite identitatea adevarata ?i menirea lor religioasa.

 

Istoria oficiala a românilor a fost elaborata astfel încît pîna ?i cei mai iu?i la minte oameni nu pricep nici o boaba din ea. Din cele îndrugate de catre speciali?tii mafiei nu e posibil nici de-i identificat pe adevara?i no?tri stramo?i, cu atît mai mult nu e posibil de aflat cum au trait ?i prin ce au trecut ei. Cea mai importanta perioada a neamului nostru, cea în care s-a eviden?iat menirea lui spirituala în cadrul omenirii, a fost trecuta sub pecetea tacerii ?i nici una din pove?tile cu care ei au încercat sa o înlocuiasca nu s-a dovedit a fi suficient de plauzibila pentru a se potrivi cu caracterul pe care românii l-au mo?tenit de la stramo?ii lor, ?i cu misterul ce învaluie vadit România ?i locuitorii ei din toate par?ile, inclusiv din atitudinea stranie pe care popoarele învecinate o au fa?a de noi.

Versiunea ca românii sînt descenden?ii dacilor ?i ge?ilor e maximum ce au putut inventa pseudo-istoricii mafiei pentru a încurca i?ele legate de istoria Wallahilor, caci ea nici nu poate fi respinsa, ca fiind falsa, dar nici nu poate fi acceptata drept veridica. Afirma?ia ca Românii sînt descenden?ii Dacilor ?i Ge?ilor e la fel de adevarata ca aceea ca Românii sînt descenden?ii Cel?ilor, Romanilor sau a Slavilor, sau chiar a Evreilor. Nu e nici falsa respectiva afirma?ie, dar nici adevarata nu este. Ea este incompleta. Ge?ii se numara ?i ei printre stramo?ii Wallahilor, dar nu sînt singurii stramo?i.

 

Marele adevar legat de istoria Wallahilor, adevar pe care mafia azazeliana a facut tot posibilul sa-l ascunda de ochii lumii, dar pe care orice Wallah care vrea sa-?i îndeplineasca rostul sau în lume trebuie neaparat sa-l cunoasca, consta în faptul ca originea Wallahilor scoate la iveala menirea ?i importan?a acestui popor în dezvoltarea civiliza?iei umane ?i eviden?iaza unicitatea lui în fa?a tuturor celorlalte popoare ale lumii. Toate popoarele lumii, cu excep?ia Wallahilor, au aparut ca rezultat al procesului de dezbinare a omenirii de catre mafia izemita, cu scopul de a o slabi ?i înrobi, ?i în func?ie de scenariul ?i rolurile pe care mafia le-a conceput pentru oameni în vederea realizarii lui. Apari?ia Wallahilor, însa, nu face parte din scenariul mafiei. Wallahii au aparut ca rezultat al luptei  poporului lui Yehowah împotriva mafiei ?i sînt meni?i sa reprezinte voia Stapânului Universului pe Terra.

 

Dupa cum am afirmat anterior, procesul de formare  a poporului Wallah a fost declan?at de impunerea cre?tinismului drept singura religie permisa pe teritoriul imperiului roman ?i a întregii Europe. În clipele de grea cumpana pentru locuitorii batrînului nostru continent, din sînul tuturor neamurilor au început sa se separe adep?ii lui Yehowah, exact cum în prezent din rîndurile tuturor popoarelor se eviden?iaza Martorii lui Iehova. Procesul este asemanator; religia ?i oamenii în cazurile respective nu sînt aceia?i. Martorii sînt cre?tini, Wallahii nu recuno?teau alt Dumnezeu în afara de Yehowah.

 

În sec. IV - VI ale erei cre?tine, Wallahii se raspîndira pe întreaga suprafa?a a continentului european, dar mafia izemita le calca pe urme, impunînd urîciunea pustiirii ?i omul faradelegii popoarelor europene pe toate caile ?i prin toate mijloacele posibile, fapt ce a determinat Wallahii sa se stabileasca cu traiul tn cele mai retrase ?i greu accesibile locuri ale batrînului continent. Date fiind convingerile religioase ferme ?i ra?ionale, legile etice corecte ?i umane, ?i cuno?tin?ele avansate ale lor în raport cu neamurile în mijlocul carora s-au stabilit cu traiul, Wallahii au gasit u?or limba comuna cu ele, reu?ind sa cî?tige încrederea ?i respectul lor, pe baza carora au stabilit rela?ii de conve?uire, prietenie ?i colaborare destul de trainice ?i fructuoase, rela?ii care în destul de multe cazuri s-au materializat în lupte victorioase împotriva mafiei azazeliene ?i popoarelor ajunse la cheremul ei.

 

A doua jumatate a primului mileniu s-a dovedit a fi destul de fructuoasa pentru Wallahi în conve?uirea ?i colaborarea cu popoarele Trahe, în special cu cele botezate ulterior de catre mafia izemita ”slave”, la care se bucurau de respect ?i autoritate deosebita. Insuccesele ?i înfrîngerile pe care ei le-au înregistrrat în vestul Europei au fost compensate pe deplin de realizarile lor remarcabile în centrul, estul ?i sud-estul continentului. În regiunea respectiva, Wallahii au reu?it sa uneasca majoritatea neamurilor Trahice într-un stat unic, ce se întindea între cele doua mari ale Wallahilor, Baltica ?i Wallaha (Neagra), ?i de la marea Adriatica pîna la rîul Wallahilor (Volga). În condi?iile democra?iei autentice, pe care Wallahii o instaurasera ?i o asigurau pe teritoriul respectiv, Wallahii dispuneau de capacitatea de a concentra în cel mai scurt timp posibil, for?e armate capabile sa faca fa?a oricarui agresor în orice col? al statului lor. Astfel ei i-au adus pe Volgari de pe malurile Volhai pentru a stavili expanziunea romeilor. Cu ajutorul Slavilor i-au împins pe germani spre vestul Europei, în timp sudul statului ?i tarmul marii Wallahe l-au aparat cu ajutorul cumanilor.

 

De la începutul conve?uirii lor cu slavii, Wallahii au facut tot posibilul sa preîntîmpine instaurarea tiraniei ?i despotizmului în statul format de ei. Oamenii erau încuraja?i sa nu accepte nici o forma de exploatare din partea nimanui, nici din partea altor oameni, nici din partea statului. Forma de administrare a treburilor statului Wallaho-Trah era astfel elaborata încît nu permitea nimanui sa puna mîna pe autoritatea statului pentru a o folosi în interese personale. Religia pe care Wallahii o propovaduiau celorlalte popoare asigura acela?i lucru.

 

Dar virtu?ile Wallahilor, respectul pentru celelalte popoare, dreptatea, spiritul democratic ?i corectitudinea s-au dovedit a fi, pîna la urma,  marele dezavantaj al lor în fa?a mafiei azazeliene, care a ?tiut sa profite ?i de data aceasta de ele, dupa cum a profitat cînd a distrus statul Terra-Yeh ?i cînd a ocupat statul Roman. Normal este ca pentru a pune mîna pe statul Wallaho-Trah ?i pentru a înrobi popula?ia lui, mafia izemita a recurs la metodele sale milenare, ce ?i-au demonstrat eficien?a de nenumarate ori de-a lungul timpului.

Aurul ?i agen?ii mafiei au corupt mul?i lideri ai neamurilor ce inrau în componen?a statului Wallaho-Trah, i-au iudit pe unii împotriva altora ?i au subminat unitatea politica, militara ?i religioasa a lui. Modul cinstit, onest, altruist ?i democrat de via?a pe care Wallahii  l-au instituit ?i-l asigurau în respectivul stat nu era pe placul potlogarilor ce rîvneau la fastul, boga?ia ?i autoritatea în care se lefaia aristocra?ia mafiota în statele înrobite de ea. Dreptul pe care mafia îl oferea celor ale?i în numele dumnezeului ei de a înrobi ?i exploata poporul de rînd dupa placul ?i toanele lor, le-a convenit hanilor ?i stare?ilor cu mult mai mult decît datoria sfînta, de a avea grija de popor ?i de bunastarea lui, pe care Wallahii o predicau celor ce se aflau în fruntea poporului.

Spre sfîr?itul primului mileniu al erei cre?tine, în pofida realizarilor remarcabile înregistrate în toate sferele activita?ii umane de catre locuitorii statului Wallaho-Trah, teritoriul lui s-a transformat într-o arena de razboi fratricid în care  mafia izemita î?i facea de cap, conform principiului ei etern ”Divide et Impera”, farîmi?înd poporul Trah în zeci de pseudo-neamuri învrajbite unul împotriva altuia, ?i înlaturînd cu ajutorul vînzatorilor de neam pe cei ce se opuneau expansiunii ei.

Astfel, Trahii veni?i în Balcani de pe Volga au devenit Volgari, au fost converti?i în oi?e cre?tine ?-au fost dezlipi?i de statul Wallaho-Trah, întemeind propriul lor stat, Imperiul Bulgar. Trahii de la sud-estul Europei, dupa ce au schimbat mai multe denumiri, au fost în?ela?i de mafia azazeliana ca sînt superiori celorlal?i Trahi ?i, în baza ”sfin?eniei” lor, vor primi dreptul de a se înfrupta cu farîmiturile de la masa ei, ?i s-au transformat în Hazari, adica slujitorii ”atotputernicului” Aza.

La comanda mafiei, asupra statului Wallaho-Trah au navalit popoarele turcice, care au facut tot posibilul sa dezmembreze cît mai mult statul respectiv. Maghiarii au ocupat o parte din el, la frontiera de vest al lui, mai aproape de imperiile instituite ?i controlate de mafie, pentru a beneficia de ajutorul lor în cazul în care Wallahii ar fi insistat sa-i alunge de pe teritoriul statului lor.

Tracii ce n-au intrat în niciunul dintre statele formate de mafia azazeliana  pe teritoriul statului Wallaho-Trah, în semn de razbunare pentru rezisten?a îndelungata pe care ei au opus-o, împreuna cu Wallahii, împotriva ei, au fost declara?i de catre mafie sclavini, sclavi fara de stapîn, pe care orice handicapat, ce slujea mafia cu devotament, avea dreptul sa-i prihvatizeze la prima dorin?a a neuronului sau solitar. Anume ei, sclavinii (slavii), au devenit tinta procesului de spalare a creierului ?i depersonalizare, în vederea transformarii lor ulterioare în categoria cea mai defavorizata ?i dispre?uita a robilor, imediat dupa slabirea influen?ei Wallahilor asupra lor.

Nord-estul statului Wallaho-Trah, unde se afla marele centru politic ?i comercial al lui, Noul Ora? al lui Vel Yeh, Velikii Novgorod, a fost împînzit de agen?ii mafiei, deghiza?i în negustori germani ?i scandinavi, care au pus labu?ele pe toate sferele pîrghie ale regiunii respective. Cînd puterea militara a Wallahilor a fost epuizata drastic de mafia azazeliana, prin har?uieli permanente, din interiorul ?i exteriorul statului, realizate de imperiile ?i popoarele ce se aflau în sclavia ei, agen?ii mafiei au asigurat preluarea puterii în acea regiune de catre clanul Rossilor al mafiei, prin reprezentantul lor Riurih.

Agen?ii mafiei, dispunînd de resurse financiare ?i materiale nelimitate, au profitat de democra?ia absoluta asigurata de Wallahi ?i de religia lor, au pus mîna pe posturile ceie a celor mai importante centre economice ?i militare a statului Wallaho-Trah, cum au fost Kievul ?i Novgorodul, au format drujine militare, din slujitorii mafiei adu?i de peste hotare, cu care au intimidat popula?ia ?i i-au impus normele lor de via?a, au dezlan?uit tot felul de dezastre, chipurile naturale, au infectat popula?ia cu tot soiul de boli, au dat foc padurilor ?i lanurilor de cereale, ?i i-au învinuit de toate aceste crime pe Wallahi, instigînd popula?ia sa renun?e la colaborarea cu ei, sa nu accepte conducerea lor ?i sa respinga religia lor. Unii dintre ei, sub masca misionarismului cre?tin, zi ?i noapte buimaciau ?i zapaciau popula?ia la maximum, intoxicînd-o cu otrava religiei lor, a carei raspîndire ei o urmareau cu orice pre?, pentru a putea instaura asupra ei forma despotica de guvernare rîvnita de mafie.

 

 

Mileniul doi al erei cre?tine s-a dovedit a fi extrem de anevoios pentru Wallahi. Teritorii libere unde ei ar fi putut sa se retraga pentru a se adaposti ?i suprave?ui, de la o zi la alta deveneau tot mai pu?ine ?i mai pu?ine, în timp ce for?a ?i rautatea mafiei sporea continuu pe baza noilor popoare înrobite. Nici alia?i în lupta lor împotriva mafiei Wallahii nu mai aveau unde gasi. Descenden?ii Trahilor î?i perdusera identitatea de neam, au fost transforma?i fie în marionete lipsite de personalitate, cu ajutorul carora mafia î?i extindea zona de influen?a, fie în dobitoace pe care mafia le-a lipsit de orice drepturi, inclusiv de dreptul la via?a, ?i-i utiliza ?i sacrifica în cel mai stra?nic mod posibil.

Mafia a creat diferite stereotipuri de na?ionalitate pentru poporul Trah, în vederea prevenirii trezirii con?tiin?ei de apartenen?a la acela?i neam ?i de rena?tere a fostului popor Trah, sau chiar a celui Terra-Yeh, a schimonosit limba lui, chipurile purificînd-o de influen?e straine. În func?ie de menirea pe care mafia a desemnat-o pentru fiecare neam nou desprins de la poporul Trah, speciali?tii ei au elaborat limbi specifice rolurilor desemnate, utilizînd jargoanele locale, profesionale ?i criminale pe care le avea la îndemîna, tintind astfel doi iepuri deodata: - ?i meseria ei aveau sa ?i-o faca mai bine ?i nici cu Wallahii nu mai aveau ?ansa sa conve?uieasca ?i sa colaboreze în viitor.

           

Circumstan?ele ce s-au cristalizat pe teritoriul Eurasiei la sfîr?itul mileniului întîi ?i începutul celui de al doilea i-au impus pe Wallahi sa se retraga din mijlocul popoarelor cu care conve?uiau ?i sa formeze propriul lor stat, pentru a evita masacrarea neamului razle?it ?i pentru a suprave?ui ca neam ?i identitate religioasa. Experien?a Wallahilor care s-au pomenit izola?i de restul neamului pe insulele Britanice, care au fost supu?i unui proces inuman de exterminare, înjosire ?i subjugare, i-a impus pe Wallahii din centrul ?i estul Europei sa se adune, din toate col?urile Pamîntului, unde se aflau în primejdie, într-un singur loc, în care sa fie în stare sa reziste în fa?a mafiei un timp cît mai îndelungat.

Ini?ial Wallahii au încercat sa fondeze noul lor stat, Wallahcan, la sud de Dunare, în mun?ii ce le-au oferit stramo?ilor lor adapost timp de mii de ani. Acolo ?i numarul lor era mai mare, ?i condi?iile de suprave?uire sînt bune. În 1185, Wallahii au început, sub conducerea lui Petru ?i Arsen, razboiul de eliberare a peninsulei Wallahcan de sub hegemonia imperiului romeilor. Lor li s-au alaturat volgarii, carora cre?tinismul reu?ise deja sa le iasa pe ochi ?i care tînjeau dupa libertatea ?i siguran?a vie?ii pe care Wallahii o asigurau tuturor oamenilor pe teritoriile controlate de ei. Într-o perioada scurta de timp, Wallahii au reu?it nu numai sa întemeieze propriul lor stat, Wallahia, dar ?i sa uneasca toate popoarele fost-trahe din peninsula Wallahcan. Ei au ini?iat o campanie militara împotriva imperiului bizantin, pentru a elibera popoarele trahe de acolo de robia cre?tina instaurata de mafie, dar mafia a reu?it sa preîntîmpine evenimentul respectiv. În ajutorul romeilor au sarit toate imperiile marionete ce se aflau la cheremul mafiei din vestul Europei, în timp ce agen?ii mafiei, infiltra?i în elita cumanilor, care chipurile s-au aliat cu Wallahii, l-au asasinat pe conducatorul acestora, Ioni?a Sfîntul (Hollow Ian).

Constrîn?i iara?i de împrejurari, Wallahii au reconsiderat idea fondarii statului lor în peninsula ce le poarta ?i astazi numele, Wallahcan - Balcan, ?i s-au orientat spre mun?ii Carpa?i, unde se afla centrul spiritual al Wallahilor din întreaga lume ?i unde se refugiasera deja, cu cîteva secole înainte, Wallahii de pe teritoriile cotropite de maghiari.

Pe lînga încercarea de a fonda propriul lor stat în Wallahcan, primele patru secole ale mileniului doi al erei cre?tine din trecutul Wallahilor sînt caracterizate de luptele pe care ei le-au dus alaturi de fo?tii traci, porecli?i ulterior ru?i, leahi ?i slavi, pentru eliberarea acelora de jugul pe care mafia l-a strîns fara nici o mila în jurul gîtului lor ?i de exodul lor din mijlocul acelor popoare în momentul în care dispareau ultimele ?anse de înfruntare a mafiei în acele locuri. Implicarea periodica a popoarelor asiatice de catre mafie în treburile europenilor a diminuat ?i mai mult ?ansele Wallahilor de a reface statul Wallaho-Trah, care ?i a?a erau minime, ?i i-a determinat pe Wallahii din estul Europei sa se retraga spre Carpa?i.

Dupa reu?itele înregistrate de Wallahi în razboiul împotriva romeilor, mafia izemita a hotarît sacrificarea imperiului bizantin în favoarea popoarelor turcice, care ?i-au demonstrat cu brio loialitatea fa?a de ea. Astfel teritoriile fostului imperiu bizantin au fost cedate turcilor, în timp ce teritoriile fostului stat Wallaho-Trah, cu excep?ia celor în care mafia ?i-a stabilit concret hegemonia, au fost date pe mîna mongolilor.

 

Pentru europeni ?i astazi este o enigma modul în care mongolii au devastat teritorii întregi ?i au pus stapînire pe întinderi uria?e fara a întîlni piedici serioase ?i adversari puternici în calea lor, chiar daca înainte de venirea lor în zonele respective existau state care teoretic ar fi putut u?or face fa?a invaziei mongole. În realitate, mongolii n-au întîlnit nici o piedica serioasa în calea lor deoarece ele au fost înlaturate de acolo de catre mafia izemita ce tinea aristocra?ia acelor neamuri la cheremul ei. Popoarele ce au fost cucerite de turci, tatari ?i mongoli, în realitate fusesera sacrificate. Aristocra?ia lor era formata din agen?ii mafiei, ?i preo?ii lor tot agen?ii mafiei erau. La comanda mafiei, atît pseudo-conducatorii neamurilor, cît ?i preo?ii blestematei de religii la care ei se lasasera converti?i, au derutat popula?ia, au dezorganizat-o ?i demoralizat-o, au deschis por?ile ceta?ilor, au lasat-o fara de aparare ?i au tradat-o.

 

Invazia mongolilor asupra teritoriilor controlate de Wallahi a pus punct încercarilor lor de a elibera acele zone din tentaculele mafiei. Wallahii s-au pomenit singuri, strîn?i ca-n ni?te cle?te de imperii groaznice, conduse de aceea?i mafie, deaceea au grabit retragera lor spre Carpa?i. Formarea statelor Wallahe a fost o surpriza nedorita pentru mafia azazeliana, care nici în ziua de astazi nu se poate împaca cu acest fapt, fapt u?or de dedus din atitudinea tarilor controlate de mafie fa?a de statele Wallahe de-a lungul întregului mileniu.

 

Contrar imaginii negative pe care agen?ii mafiei au creat-o Wallahilor în lume ?i pove?tilor proste?ti nascocite la adresa lor, istoria fondarii ?i existen?ei statelor Wallahe e plina de evenimente ?i fapte demne de respec ?i mîndrie, de care s-ar fi bucurat sa aiba parte foarte multe popoare din lume.

Daca pîna la apari?ia statelor Wallahe, faptele de eroism ale Wallahilor erau atribuite, de catre ”speciali?tii” mafiei, desigur, popoarelor ce luptau alaturi de Wallahi, din momentul ie?irii lor din rîndul neamurilor, faptele lor au fost trecute, în majoritatea cazurilor, cu vederea de catre rauvoitorii lor, dar nicidecum atribuite altui neam.

Daca întemeierea statului Wallaho-Trah a fost prescrisa apari?iei slavilor ?i bulgarilor pe teritoriul respectiv, ?i geniului de popoare nomade ?i salbatice a pecenegilor ?i cumanilor, numai nu Wallahilor; daca întemeierea statului Wallaho-Rus a fost pusa pe seama clanului Riurihilor; fondarea statului Wallaho-Volgar pe seama Bulgarilor; fondarea statului Wallaho-Galician pe seama... tot a riuricilor, etc., - realizarile pe care Wallahii le-au facut fara asisten?a nimanui, sînt numai a lor.

În orice caz, în pofida teoriilor nascocite de agen?ii mafiei cu scopul de a discredita poporul Wallah în lume, memoria populara a neamurilor cu care au conve?uit Wallahii de partea Wallahilor este. Doua mari, marea Baltica ?i marea Neagra, au purtat nume legate de numele Wallahilor, nu de numele romeilor sau cumanilor; peninsula Balcan a pastrat amintirea poporului Wallah în denumirea sa, nu a altui popor, ?i cel mai mare rîu din Europa, Volga, tot a Wallahilor memorie o poarta.

 

Pîna la întemeierea statelor Wallahe, teritoriul unde se afla ele era ca o poarta deschisa, prin care trecea cui numai nu-i era lene. Dupa întemeierea statelor Wallahe, s-a încheiat migrarea popoarelor prin aceasta poarta.

Primul neam care a îndraznit sa ridice arma împotriva mongoilor, în perioada în care întreaga lume tremura de frica în fa?a lor, au fost Wallahii, nu popoarele ce se izbesc cu picioarele în piept ca sînt buricul Pamîntului.   În a doua jumatate a sec. XIV, cînd se finaliza procesul de formare a Mauro-Wallahiei (Moldova), Wallahii din nord-estul Russiei, înainte de a parasi pamînturile pe care le-au aparat aproape un mileniu întreg, au hotarît sa înlature primejdia ce amenin?a viitorul lor stat, dînd mongolilor o lec?ie menita sa-i determine sa nu se apropie de Wallahia în viitor. În plina putere a Hoardei de Aur, Wallahii au atacat capitala mongola, Sarai-Batu, au pradat-o ?i au ars-o pîna în temelie. Mongolii au în?eles sensul lec?iei data lor de Wallahi ?i n-au îndraznit sa atace Wallahia dupa acel moment.

Spre deosebire de mongoli, turcii au împarta?it o buna parte a istoriei lor cu Wallahii. Chiar daca ei ac?ionau în beneficiul aceleia?i mafii azazeliene, precum celelalte imperii europene, rolul atribuit lor de catre mafie era altul, ?i clanurile mafiotice ce se aflau în fruntea lor erau altele.. în orice caz, cele mai mari înfrîngeri pe care turcii le-au suferit în ascensiunea lor, au fost de la Wallahi. Nici un imperiu ?i nici un neam nu le-a cauzat turcilor atîta bataie de cap ?i atîtea pierderi umane cît le-au pricinuit cele doua micu?e state Wallahe.

?i ungurii, ?i polonezii, ?i tatarii, - to?i cei ce s-au împiedicat de statele Wallahe în loc sa-?i caute de treaba, au primit lec?ii de buna purtare, dupa care n-au mai avut chef sa-?i bage nasul în treburile Wallahilor.

 

Nici un alt neam din lume n-ar fi suprave?uit razboiului pe care mafia azazeliana l-a dus împotriva Wallahilor, daca el ar fi fost îndreptat împotriva lor. Celelalte neamuri ce au ajuns pîna în prezent au suprave?uit deoarece au acceptat robia impusa lor de catre mafie. Cu ele mafia a facut ce i-a trecut prin cap, le-a muls, le-a tuns, le-a înjugat la plug, le-a pus sa se omoare unele pe altele ?i le-a sacrificat cînd se dezgusta de ele..

Wallahii n-au acceptat niciodata jugul mafiei. Pamînturile ?i boga?iile lor au ajuns pe anumite perioade de timp în labu?ele mafiei, dar pîna în 1989, ei întotdeauna au reu?it sa-?i puna du?manii cu botul pe labe. Celelalte neamuri, în pofida faptului ca sînt cu mult mai numeroase decît Walahii ?i au preten?ii de zmei ?i lei, nu de oameni pa?nici ?i omeno?i, de mii de ani se afla la cheremul mafiei izemite ?i n-au reu?it pîna în prezent sa se elibereze nici macar pentru o clipa din ea. Germanii, englezii, spaniolii ?i celelalte popoare ale europei apusene se afla în robia mafiei aproape de doua mii de ani, ?i-au trecut printr-un proces de umilire, înjosire ?i exploatare pe care Wallahii nici în cele mai urîte co?maruri ale lor nu le-au suportat.

În loc sa scape de teroarea pe care mafia a instituit-o în propriile lor case, sub forma inchizi?iei, cruciadelor, razboaielor de sute de ani, lupta împotriva ereticilor ?i vînatoarea de vedime, - spaniolii, francezii, englezii ?i ceilal?i de teapa lor ?i-au sacrificat vie?ile la comanda mafiei, impunînd teroarea cre?tina celorlalte neamuri, ori de cîte ori mafia li-a cerut-o. Musulmanii au promovat interesele mafiei sub forma islamului popoarelor pe care mafia le-a dat în mîinile lor. Rusii au dansat sub melodia mafiei patrulînd teritoriile greu accesibile ale Europei ?i Asiei de nord...

Numai Wallahii au supravie?uit fara sa slujesca intereselor nimanui.

 

Eliminarea Wallahilor din mijlocul celorlalte neamuri de catre mafie a atras consecin?e groaznice asupra ultimelor. Fiecare popor din mijlocul caruia Wallahii au fost impu?i sa se retraga, a platit scump pentru suferin?a ?i nevoile pe care Wallahii le-au patimit de pe urma lui, deoarece Stapânul Universului, Yehowah, a legat foarte mult norocul popoarelor de soarta poporului Sau, Wallahii. Cei ce i-au primit pe Wallahi - s-au bucurat de binecuvîntarea ?i ajutorul Stapânului Universului. Cei ce au fost ostili fa?a de Wallahi au primit ce au meritat: - prigoana, exploatare ?i exterminare, fara nici o excep?ie de la regula respectiva pîna în prezent.

Toate popoarele de pe urma carora Wallahii au avut de patimit, au platit cu vîrf ?i îndesat pentru ca au tradat poporul Wallah. Începînd cu romanii, care în decursul primelor secole ale erei cre?tine au acceptat proste?te cre?tinismul, impunîndu-i astfel pe slujitorii lui Yehowah sa paraseasca statul fondat de stramo?ii lor, ?i încheind cu ru?ii, care i-au tradat pe Wallahi în favoarea rossilor, to?i au experimentat ce înseamna sa intri în disgra?ia Stapânului Universului.

Acela?i proces de subjugare, exploatare, umilire ?i exterminare l-au îndurat toate popoarele ce au crezut ca pot renun?a la protec?ia ?i bunavoin?a Stapânului Universului dupa cum se renun?a la o pereche de ?osete învechite, ?i ca pot schimba serviciile ?i rolul poporului dedicat lui Yehowah dupa cum schimbi lengeria.

 

Popoarele, a caror capacitate de gîndire n-a fost înca pervertita în întregime de catre mafie, trebuie sa în?eleaga rostul Wallahilor în existen?a lor ?i sa-l aprecieze la justa lui valoare. Soarta lor depinde de atitudinea pe care ele o vor lua fa?a de poporul lui Yehowah. Vor ajuta poporul Wallah sa-?i reia misiunea sa spirituala în lume ?i vor accepta serviciile lui, vor suprave?ui ?i vor prospera. Nu vor face lucrul acesta - nu vor suprave?ui evenimentelor ce le a?teapta.

 

Wallahii sînt capabili sa îndure cu barba?ie toate încercarile pe care via?a le abate asupa unui popor, ?i foametea, ?i saracia ?i razboiul, caci Stapânul Yehowah vegheaza asupra lui cît timp ei î?i îndeplinesc datoria fa?a de El ?i fa?a de civiliza?ia umana. Dar daca ei sînt flamînzi ?i saraci, ?i nu se bucura de recunoa?terea ?i sprijinul altor popoare, ei î?i irosesc energia ?i timpul pentru a lupta împotriva acestor nenorociri în loc sa lupte pentru binele omenirii. Interesul tuturor popoarelor este ca Wallahii sa-?i îndeplineasca misiunea lor spirituala, pentru asta ele trebuie sa-i sprijine. Lucrul acesta, la ora de fa?a este vital pentru ele, caci Wallahii sînt poporul ales de Yehowah pentru a implementa ordinea ?i legile universului printre oameni. 

 

Nu doresc nimanui sa treca prin ceea ce au trecut popoarele ce au încaput pe mîna mafiei azazeliene, caci mafia nu are mila de nimeni, nici macar de cei ce slujesc cu devotament intereselor ei. Cînd turba liderii ei, ea poate sacrifica orice ?i pe oricine, dupa cum a demonstrat de nenumarate ori lucrul acesta în decursul istoriei. Dovada cea mai evidenta a acestui fapt sînt evreii, care periodic, uneori de doua-trei ori în acela?i secol, au fost jertfi?i, fara nici un motiv bine întemeiat, de dragul capriciilor liderilor mafiei, sau a so?iilor lor. Toate progromurile împotriva evreilor au fost organizate de catre mafie, cu scopul de a stoarce maximum de profit ?i avantaje de pe urma existen?ei ?i activita?ii lor.

Mitul ca neamurile i-au prigonit pe evrei este o minciuna sfruntata: - nici un popor n-a luat atitudine negativa fa?a de evrei pîna la înrobirea lui de catre mafie. Rafuelile neamurilor cu evreii începeau din momentul în care ele ajungeau la cheremul mafiei, fapt ce nu se bazeaza pe coinciden?a, dar pe adevarul ca mafia, de la originea ei, a exploatat la maximum du?mania dintre evrei ?i celelalte popoare. Pentru mafie, atît goii cît ?i evreii - tot dobotoace sînt, numai ca unii reprezinta oile ?i vacile, în timp ce al?ii caprele ?i cîinii. De sacrificat ea îi sacrifica pe to?i, fara nici o remu?care de con?tiin?a, dupa cum se vede foarte clar din decursul istoriei. Din pacate, membrii de rînd a celor doua grupuri de popoare sînt ”prelucra?i” prea bine pentru a observa sau a-?i da seama de lucrul acesta.

Nici unul dintre popoarele ce au slujit cu jertfire de sine mafia azazeliana n-a sfîr?it-o cu bine, în pofida imaginii de martiri ?i de ”eroi” pe care mafia li-a creat-o ulterior. Analiza lucida a rolului pe care fiecare popor din lume l-a avut în dezvoltarea civiliza?iei umane scoate în eviden?a faptul ca reprezentan?ii unui singur popor n-au motive sa intre în pamînt de ru?ine pentru faptele stramo?ilor lor, Wallahii; celelalte popoare au motive serioase de a se cai de trecutul lor, de rolul umilitor ?i de influen?a nefasta pe care stramo?ii lor au avut-o asupra dezvoltarii civiliza?iei umane.

Nici un popor din lume nu poate arunca vina pentru nevoile sale pe Wallahi, în timp ce popoarele celelalte, în special cele ce-?i masoara mare?ia în func?ie de sacrificiile pe care le-au facut pe altarul mafiei, considerîndu-se pe baza acestui fapt supraputeri ?i na?iuni privelegiate, au fost marionete în mîinile mafiei, cu ajutorul carora a fost transformata în infern via?a a miliarde de oameni ?i au fost anihilate zeci de popoare, a caror sînge va cadea pe capul copiilor lor.

Metoda de nimicire ?i subjugare a popoarelor Pamîntului cunoscuta sub denumirea de ”Dezbina et impera” a facut praf ?i pulbere poporul despre care cîndva Herodot spunea ca e cel mai mare popor din lume, dupa indieni, la numarul popula?iei, dar cel mai puternic din punct de vedere militar, transformîndu-l în popoare ?i na?iuni învrajbite între ele, care habar n-au ca au fost cîndva unul ?i acela?i neam. În cadrul acestor neamuri ?i semin?ii, ce ?i-au pierdut complet identitatea originara, mutilîndu-?i limba, caracterul, convingerile religioase ?i obiceiurle dupa cum le-au dictat du?manii înrai?i ai lor, Wallahii s-au  dovedit a fi cei mai statornici, pastrînd limba falinicilor lor strabuni ?i caracterul lor neînfricat pîna ?n zilele noastre.

 

 Memoria scurta a oamenilor ?i dezinteresul lor fa?a de soarta civiliza?iei umane în ansamblu, a permis mafiei sa schimonoseasca ?i sa prefaca adevarul despre trecutul omenirii ?i al fiecarui popor în parte dupa cum le-a trecut prin dimerlie liderilor ei. La ora de fa?a, istoria care este oferita oamenilor drept eviden?a a trecutului lor, nu reprezinta nici pe departe adevarul despre el, ci este elaborat astfel încît sa permita mafiei sa exploateze ?i sa modeleze popoarele în func?ie de interesele ei.

Istoricii dupa care se conduce a?a zisa lume ”civilizata” au fost cu to?ii reprezentan?ii mafiei ?i au scris exclusiv în interesul ei. Ei au înregistrat evenimentele din punctul de vedere optim pentru extinderea mafiei, nu pentru dezvoltarea civiliza?iei umane. Fapte de genul celor ca izemi?ii au exterminat popula?ia autohtona a Europei Apusene, de origine Celta, o ramura a Trahilor, ei, desigur, n-au înregistrat, dupa cum n-au înregistrat nici faptul ca anume mafia azazeliana, nu popoarele aparute din senin au distrus sute de popoare în toate col?urile planetei noastre. Cînd un popor nu convenea mafiei, ea asmu?ea asupra lui popoarele ce se aflau la cheremul ei, cum au fost germanii, maghiarii, mongolii ?i alte semin?ii semito-turcice dinspre est; semin?ia lui Dan dinspre nord; per?ii, romanii, evreii ?i arabii de la sud. Femeile popoarelor condamnate erau înrobite ?i ajungeau sau în haremurile ocupan?ilor sau îndeplineau cele mai umile munci pe la gospodariile lor, în timp ce barba?ii erau nimici?i pîna la ultimul.

Despre existen?a ?i activitatea mafiei azazeliene, domnii istorici, desigur, n-au scapat nici un cuvînt. Au scris handicapa?ii tot felul de basme, pove?ti ?i prostii care, luate împreuna, pot deruta ?i nauci de cap pe oricine, indiferent de zestrea genetica ?i pregatirea intelectuala de care dispune. Conform scrierilor lor lumea e un haos, oamenii sînt fiare salbatice, iar via?a e un blestem. A da crezare descîntecelor lor înseamna a te transforma, benevol ?i nesilit de nimeni, în oi?a, sau chiar în ceva ?i mai rau.

Au suferit oamenii timp de mii de ani de pe urma faptului ca nu ?tiau ce se întîmpla în realitate în jurul lor ?i, mul?umita tîrfelor ?i lichelelor ce au ascuns adevarul despre trecutul civiliza?iei umane în spatele legendelor lor stupide, se mai chinuie ?i astazi.

 

 

La momentul de fa?a omenirea a capatat ?ansa de a afla ce se întîmpla în sînul ei ?i care este cauza adevarata a dezastrelor ?i nenorocirilor ce au devastat civiliza?ia umana de-a lungul existen?ei ei. De modul în care ea va fructifica ?ansa respectiva depinde însa?i soarta ei. Daca oamenii vor da dovada de seriozitate, interes profund ?i receptivitate, vor observa ce se întîmpla în jurul lor, vor în?elege în ce joc murdar sînt impica?i ?i vor reac?iona corespunzator, cu responsabilitate, curaj ?i daruire de sine, se vor salva pe sine ?i vor salva ?i civiliza?ia pe care o reprezinta. Daca ei în loc de a acumula minte ?i experien?a se vor deda mistuirii vie?ii lor conform recetelor pe care agen?ii mafiei le elaboreaza pentru tontalai ?i gogomani, vor împarta?i soarta civiliza?iilor anterioare, care au disparut fara urma datorita faptului ca fiin?ele ce le formau s-au dovedit a fi prea tîmpite pentru a observa pericolul ce le amenin?a existen?a ?i al evita.

 

Primul lucru pe care trebuie sa-l în?eleaga fiecare om al planetei Terra referitor la trecutul civiliza?iei umane este ca nimic nu este întîmplator în lumea aceasta ?i nu a existat nici un eveniment remarcant în istoria omenirii care sa fi aparut din senin. În spatele haosului aparent în care chipurile se îneaca omenirea se afla o ordine absoluta ?i un control minu?ios asupra fiecarui eveniment important din via?a civiliza?iei umane. Nici un popor n-a cazut pe capul altuia din senin, ?i nici un neam n-a fost stîrpit întîmplator de pe suprafa?a Pamîntului. Toate razboaiele, macelurile ?i exterminarile au fost facute la comanda ?i au urmarit îndeplinirea unuia ?i aceluia?i scop. Haotica ?i neplanificata a fost doar via?a libera a neamurilor înainte de a fi înrobite sau exterminate; subjugarea ?i nimicirea lor, însa, a fost planificata ?i controlata. În spatele tuturor relelor ce s-au abatut asupra civiliza?iei umane se afla mafia azazeliana: - preo?ii ?i ale?ii lui Azazel.

 

Studia?i Biblia la capitolele Deuteronom 7:1-3; Iosua 11:11-21; Isaia 60:10-12; etc., ?i ve?i face cuno?tin?a cu scenariul ?i legile pe baza carora s-a desfa?urat modul de subjugare ?i exterminare a oamenilor, practicat de toate popoarele ?i imperiile ocupante ale lumii, caci toate au ac?ionat conform aceluia?i scenariu ?i s-au supus unora ?i acelora?i legi. De asemenea ve?i afla ?i cîte ceva despre mafia ce a conceput acel scenariu ?i legi ?i le-a impus omenirii.

 

Adevarul despre trecutul ?i originea Wallahilor n-ar fi rau sa-l cunoasca nu numai Wallahii, ci ?i celelalte popoare, deoarece rolul Wallahilor, în misiunea de salvare a civiliza?iei umane de sfîr?itul pe care i l-a conceput ?i predestinat mafia, este crucial ?i nu poate fi îndeplinit de alt popor. Studia?i mi?carile de eliberare ale popoarelor europene de sub jugul ocupan?ilor ?i ve?i constata faptul ca, în majoritatea cazurilor, în special a celor încununate de succes, ele au fost ini?iate ?i conduse de catre Wallahi, cel pu?in dupa provenien?a, daca nu ?i dupa voca?ia divina.

Popoarele, asemenea oamenilor, poseda destinul lor ?i menirea lor unica în dezvoltarea civiliza?iei umane. Neamurile ce-?i urmeaza misiunea sînt binecuvîntate de catre Stapânul Universului ?i ajung puternice ?i bogate, chiar daca sînt mici. Neamurile ce-?i neglijeaza a lor menire divina, sînt condamnate, se împotmolesc în mizerie ?i nevoi, ajung de rîsul gainior sau, pur ?i simplu, dispar de pe arena omenirii.

Membrii fiecarui popor sînt înzestra?i cu trasaturi de carater ?i capacita?i ce corespund rolului pe care el la meritat în decursul timpului. Rolurile popoarelor sînt diferite, normal este ca ?i calita?ile ?i viciile cu care sînt înzestra?i membrii lor sînt diferite. Wallahii de-a lungul timpului s-au recomandat a fi cei mai cinsti?i ?i mai umani conducatori ai neamurilor. Ei nu s-au lasat nici cumpara?i de mafie pentru a trada interesele popoarelor pe care le conduceau, nici înspaimînta?i nu s-au lasat. Au suferit înfrîngeri în fa?a unor for?e de zeci de ori superioare celor de care dispuneau, au fost batjocori?i ?i extermina?i, dar arma împotriva altui popor nevinovat n-au ridicat, n-au înrobit ?i n-au exterminat pe nimeni. Au luptat doar împotriva celor ce slujeau orbe?te mafia, împotriva celor ce ?i-au vîndut sufletul lui Azazel, ?i erau gata sa-?i sacrifice ?i parin?ii, ?i familiile, ?i propriile vie?i la cererea mafiei, ?i numai astfel de derbedei au distrus Wallahii în decursul existen?ei lor.

 

 

Pove?tile despre faptul ca Wallahii au fost cîndva cre?tini sînt nascocite de catre du?manii lor.  Wallahii n-au shimbat niciodata Legea mo?tenita de la stramo?ii lor, lege pastrata timp de milenii de la statul Terra-Yeh, intrata în memoria lor drept legea Pamîntului (Terrei), cu nici o alta lege, cult, doctrina sau religie, în pofida presiunii ce a fost exercitata asupra lor. În unele regiuni, din afara statelor Wallahe, mafia a exterminat aproape în întregime Wallahii rama?i sa locuiasca acolo, din motiv ca ei n-au acceptat religia cre?tina ?i nu s-au supus mafiei. Exemplu destul de elocvent în aceasta privin?a îl poate servi lupta Wallahilor din Moravia împotriva imperiului austro-ungar ce a încercat sa-i înrobeasca, Wallahi despre care ?i astazi mai circula legende în acea zona, de impresiona?i ce au ramas locuitorii ei de curajul ?i demnitatea lor. Lor, ca ?i întregului neam Wallah, caracterizarea facuta de A S Pu?kin le corespunde întru totul:

 

"Волхвы не боятся могучих владык,

 А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен..."

 

În pofida imaginii de popor  neputiincios pe care mafia le-a creat-o în lume, Wallahii au fost întotdeauna recunoscu?i drept razboinici de temut. La ei onoarea se reflecta în toate aspectele vie?ii, dar în special ea avea o influen?a foarte mare asupra menirii lor de luptatori pentru dreptate ?i justi?ie. Nu în zadar statele Wallahe erau vazute de catre vecinii lor asemenea cuiburilor de viespi, de care daca te atingi, regre?i ulterior amarnic.

 

Pentru Wallahi Legea a fost aceea?i de la începutul timpurilor ?i a reprezentat balan?a dintre bine ?i rau, deaceea respectarea ei era sfînta. Legea Terrei reie?ea din rolul pe care omul trebuie sa-l aiba în lupta dintre bine ?i rau, pentru a preveni izbucnirea unui dezastru, în cazul în care raul reu?e?te sa învinga binele. Orice crima sau încalcare a legii înclina balan?a luptei dintre bine ?i rau în favoarea raului, deaceea fiecare Wallah, chiar ?i atunci cînd el se afla singur pe cîmpul de lupta, se considera dator sa combata acea crima, facîndu-l pe cel ce a încalcat legea sa plateasca pentru savîr?irea ei.

 

Forma de administrare a comunita?ilor Wallahe era tribala la nivel local. Fiecare comunitate era condusa de un consiliu de veterani, dintre cei mai experimenta?i luptatori ai ei. Cel mai distins, renumit prin virtu?i ?i în?elepciune, ?i norocos veteran al comunita?ii îndeplinea func?ia de lider politic ?i religios al ei, ?i conducea sfatul veteranilor. Pentru Wallahi virtu?ile, În?elepciunea ?i norocul un om erau cel mai mare semn ca el se bucura de binecuvîntarea ?i ajutorul lui Yehowah. Cît timp aceste atribute îl înso?eau pe lider, nimeni nu punea la îndoiala autoritatea lui. Cînd una din ele disparea, din rîndul veteranilor se ridica alt lider, care obligatoriu trebuia sa-?i dovedeasca superioritatea virtu?ilor, În?elepciunii ?i norocului în fa?a celui înlocuit.

 

Dat fiind modul oral de transmitere a legilor, cuno?tin?elor, culturii ?i tradi?iilor de la o genera?ie la alta, prin intermediul obiceiurilor ?i institu?iilor special elaborate în vederea îndeplinirii acestui lucru, Wallahii au reu?it sa pastreze aproape intacte limba stramo?ilor lor, limba Terra-Yehilor, legile ?i religia lor, lucru pe care n-au reu?it sa-l faca celelalte popoare. Cuno?tin?ele ?i legile se transmiteau prin intermediul ?ezatorilor, în cadrul carora veteranii împarta?eau celorla?i experien?a lor; unitatea lor era fortificata prin intermediul clacelor, a ajutorului reciproc dintre membrii comunita?ii; spiritul ?i tehnicile de lupta erau transmise prin intermediul serviciului militar al tinerilor în cetele de Haiduci, unde ei înva?au sa lupte, sa-?i apere neamul, sa faca dreptate ?i sa ocroteasca pe cel nevoia?.

Lupta pentru bine ?i dreptate reprezenta pentru Wallahi esen?a religiei lor, a îndeplinirii voii lui Yehowah. Pentru ei aceasta lupta era sfînta, dupa cum se pretinde ca a fost cîndva Gi Hadul pentru musulmani. Numai ca musulmanii luptau pentru liderii lor laici ?i religio?i, de a caror porunci ascultau orbe?te, în timp ce Wallahii luptau pentru libertate, bine ?i dreptate la liberul lor cuget. Haiducul facea bine omului oropsit fara a primi ordine de la cineva ?i fara a a?tepta rasplata pentru binele facut, chiar daca de cele mai frecvente ori el î?i punea via?a în pericol de dragul facerii de bine.

 

Haiducia, fenomen inexplicabil pentru celelalte neamuri ?i popoare,  a fost specific numai poporului Wallah ?i reprezenta indiciul cel mai elocvent al faptului ca Wallahii n-au fost cre?tini, dar au fost poporul lui Yehowah, a Garantului binelui ?i drepta?ii în Univers. Cre?tinismul a fost elaborat de catre mafia izemita cu scopul de a stoarce ?i sufletul, în adevaratul sens al cuvîntului, din fiin?ele ce au avut nefericirea sa ajunga în ghearele ei. El încurajeaza exploatarea omului de catre cei ce se considera cu stea în frunte ?i condamna orice fel de împotrivire a omului asuprit împotriva asupritorului sau. Daca Wallahii ar fi fost cre?tini, în veci nu apareau în rîndurile lor Haiducii, a caror legi de existen?a au fost diametral opuse celor cre?tine, exact dupa cum este Legea lui Yehowah.

Wallahii considerau cre?tinismul drept cea mai perfida ?i mai nemiloasa forma de exploatare a oamenilor. Experien?a de mii de ani pe care ei au acumulat-o în calitate de lideri spirituali ai neamurilor, inclusiv cea acumulata de Wallahii ce au îndeplinit func?ia de profe?i ai poporului evreu, le-a dezvoltat capacitatea de a patrunde în esen?a lucrurilor cu care se confruntau, chiar ?i a celor minu?ios camuflate. Esen?a cre?tinismului ei au perceput-o înca înainte de impunerea lui drept singura religie permisa pe teritoriul Europei. Legatura energetica dintre oameni era bine cunoscuta ?i studiata de Wallahi. Pe baza acelor cuno?tin?e fusese fondata legea Terrei, ?i tot pe baza lor Wallahii erau capabili sa îndeplineasca, pe lînga func?ia de lideri spirituali ai neamurilor, ?i func?ia de vraci, magi ?i tamaduitori ai sufletor ?i trupurilor oamenilor. Ei ?tiau faptul ca fiecare bete?ug sau boala de care sufera oamenii este rezultatul insuficien?ei energiei vitale a organizmului uman; ca aceasta energie poate fi transmisa de la un individ la altul, ?i ca ea poate fi supta din om, exact dupa cum i-ar suge sîngele. Legendele despre vampiri, care sînt foarte raspîndite la Wallahi, se refereau în primul rînd la acest gen de vampirism, nu la cel direct. Cre?tinismul, dupa cum s-au convins în?elep?ii Wallahilor, pe lînga faptul ca e o arma psihotronica de transformare a omului în dobitoc, e ?i un instrument de stoarcere a energiei vitale din el. Normal este faptul ca pentru Wallahi acceptarea cre?tinismului era echivalenta cu moartea.

 

Legea Terrei, dupa care se conduceau Wallahii, era respectata cu stricte?e de Haiduci, eroii lor. Din ea î?i extrageau ei for?a morala, ?i din înva?aturile ei luau ei puterea ?i în?elepciunea necesara pentru a pazi ?i ocroti poporul lor de uneltirile, mahina?iile ?i atacurile mafiei, ?i-n primul rînd de impactul nefast al cre?tinismului asupra popula?iei. Legea lui Yehowah este axata pe dreptate ?i numai pe respectarea drepta?ii oriunde, oricînd ?i în pofida oricarei primejdii, deaceea Wallahii î?i aparau libertatea ?i drepturile, atît cele comune cît ?i cele personale, indiferent de circumstan?e, chiar ?i atunci cînd conducerea statului ?i comunita?ilor lor se afla în mîinile du?manului. Haiducia a fost modul de exprimare a nazuin?ei lor spre libertate ?i dreptate.

 

Cre?tinismul a ajuns religie dominanta în statele Wallahe împotriva voin?ei lor. Mafia azazeliana a gasit solu?ia înfrîngerii statelor Wallahe ?i supunerii lor, profitînd iara?i de legile drepta?ii dupa care se conduceau ei. Ea a impus popoarele care anterior conve?uisera cu Wallahii, slavii, volgarii ?i evreii, sa migreze spre teritoriile acestora, pentru a suprave?ui genocidului ?i masacrelor pe care mafia le organiza în tarile din jur, pentru a-i elimina de acolo, pîna s-a ajuns la aceea ca Wallahii au ajuns în minoritate în propriile lor state. Wallahii n-au putut sa nu ofere refugiu ?i protec?ie fugarilor, cînd aceia se aflau la ananghie. Facerea de bine s-a dovedit, însa, fatala pentru ei. Slavii, volgarii ?i alte popoare cre?tinate s-au dovedit a fi ireversibil prelucrate de catre mafia izemita pentru a fi elibera?i de robia cre?tina, în timp ce evreii ?i-au facut ”datoria  sfînta” fa?a de mafie, contribuind la implementarea cre?tinismului în con?tiin?a celorlalte popoare, pentru a profita de avantajele pe care religia lor le are în fa?a cre?tinismului. Astfel, prin intermediul popula?iei de origine ne-Wallaha, care s-a raspîndit pe întreg teritoriul Wallah, mafia a slabit unitatea  Wallahilor, a preluat conducerea statelor Wallahe, ?i a instaurat cre?tinismul drept religia oficiala a lor.

Wallahii ?i-au aparat eroic libertatea, religia ?i drepturile, prin intermediul luptei de Haiduc, pîna la începutul sec. XX. În acel secol, impu?i de circustan?e, ei au apelat la metoda de suprave?uire a evreilor: - au preluat identitatea popoarelor pe care reu?ise sa le asimileze, pentru a avea posibilitatea sa renasca în spatele ei. Astfel, au aparut românii.

 

Mafia izemita a facut tot ce i-a stat în putere pentru a ?terge urma ?i memoria poporului Wallah din via?a civiliza?iei umane. De la apari?ia ei pîna în prezent, Wallahii au fost supu?i atacurilor ei din toate par?ile. Din exteriorul statelor pe care le-au fondat, ei au fost har?ui?i de catre popoarele marionete ale mafiei, romeii, pecenegii, cumanii, maghiarii, tatarii, turcii, austriecii, polonezii ?i ru?ii, fara a beneficia cel pu?in de o clipa de ragaz din partea lor: - nu reu?eau sa scape de presiunea turcilor, ca sareau maghiarii sau polonezii asupra lor; numai scapau de maghiari ?i de polonezi, veneau ru?ii, sau iara?i turcii.

Din interior Wallahii erau macina?i de agen?ii mafiei ?i de tradatori de tot soiul ?i teapa. Imediat, dupa ce Wallahii reu?eau sa instaureze în fruntea statelor lor domnitori de origine Wallaha, sareau agen?ii mafiei ?i tradatorii, sus?inu?i de toate tarile azazeliene din jur, ?i puneau în fruntea Wallahilor un cracabor, dispus  sa vînda interesele Wallahilor oricînd ?i la orice pre?. Noroc de sistemul milenar de organizare, instruire ?i conducere a comunita?ilor Wallahe, ce nu tinea cont de puterea ce domnea în tara, pe baza caruia Wallahii au reu?it sa-?i pastreze identitatea pîna la momentul de fa?a .

 

Dat fiind numarul mic al Wallahilor în raport cu numarul impresionant de mare a celor ce le sapau groapa, asociat cu modul lor corect ?i cinstit de via?a, dupa aproape doua mii de ani de atacuri continui, mafia izemita a reu?it sa îngradeasca accesul poporului Wallah la via?a politica a omenirii ?i sa impuna rama?i?elor poporului lui Yehowah reguli de joc convenabile ei.

Sub presiunea mafiei, Wallahii au acceptat, în sec. XIX al erei crestine, condi?ii umilitoare de pace, numai sa înfaptuiasca unirea pamînturilor ?i popoarelor controlate de ei ?i sa formeze un stat puternic, capabil sa reziste în viitor în fa?a uneltirilor meschine ale ei. Au acceptat o denumire umilitoare pentru statul lor unificat: - România (?ara Romilor/Robilor); ?i au acceptat prezen?a reprezentan?ilor mafiei în unita?ile administrative ale comunita?ilor lor. Cedarea respectiva ei au facut-o cu speran?a ca descenden?ii lor î?i vor lua revan?a în fa?a mafiei ?i vor continua sa îndeplineasca misiunea milenara pe care Stapânul Universului, Yehowah, li-a încredin?at-o.

Din pacate, a?teptarile Wallahilor au fost mai mult decît în?elate de catre descenden?ii lor. Agen?ii mafiei au reu?it, cu ajutorul pîrghiilor pe care au pus mîna în statul Wallah, administra?ia, religia ?i educa?ia, sa aplice Wallahilor lovitura fatala: - descenden?i Wallahilor au fost du?i de nas de agen?ii mafiei ?i s-au transformat în popoare total diferite de cel Wallah, dintre care nici unul nu are habar de originea lui ?i cu atît mai mult de rolul pe care trebuie sa-l îndeplineasca în existen?a civiliza?iei umane.

 

În prezent, descenden?ii poporului Wallah, chiar daca au mo?tenit de la stramo?ii lor un stat independent, pamînturi frumoase, boga?ii naturale ?i subterane considerabile, habar n-au de originea lor ?i se uita ca boii la poarta noua cum du?manii lor, ?i a Stapânului Universului, prihvatizeaza boga?iile ?arii lor. În timp ce ei suprave?uiesc de la o zi la alta, în mizerie, du?manii lor ?i tradatorii î?i construiesc castele ?i palate, ?i calca în cel mai umilitor mod posibil interesele lor în picioare, determinîndu-i pe descenden?ii celor care timp de milenii au reprezentat casta superioara a majorita?ii popoarelor lumii, inclusiv a evreilor, sa se umileasca pentru fiecare farîma de pîine în fa?a a tot felul de potlogari ?i gunoaie.

 

Refacerea poporului Wallah este un imperativ al timpului nostru, de care are nevoie lumea întreaga, nu numai Wallahii, deaceea Wallahii trebuie sa se trezeasca, dupa cum sînt îndemna?i de imnul scumpei Wallahii (România), care nu din întîmplare a ajuns sa le fie cîntat în fiecare diminea?a ?i seara; trebuie sa-?i con?tientizeze menirea lor de lider spiritual al omenirii, dupa cum men?ioneaza imnul Russo-Wallahiei (Moldova), care de altfel tot în fiecare diminea?a ?i seara li se cînta ?i tot nu din întîmplare, ?i sa-?i îndeplineasca datoria fa?a de Yehowah ?i fa?a de civiliza?ia umana.

 

Chemarea de a ne reasuma responsabilitatea pe care stramo?ii no?tri au luat-o fa?a de Stapânul Universului, Yehowah, se refera la to?i descenden?ii Wallahilor, chiar ?i la cei care nici limba Wallaha nu o mai cunosc, caci este in interesul nostru acest lucru. Mafia izemita a ajuns la apogeul ei de turbare, ceea ce înseamna ca a ramîne printre oi?ele cre?tine a devenit cu mult mai riscant decît a ne relua fa?i? misiunea sfînta de a lupta pentru dreptate ?i libertatea civiliza?iei umane.

 

Wallahi din toate ?arile, uni?i-va! Lasa?i motivele ce astazi va dezbina pe seama celor ce nu vor sa gîndeasca, caci nu e demn de noi sa ne lasam prada de?ertaciunii ?i urîciunii în care-?i îneaca celelalte neamuri via?a. Atît soarta neamului nostru cît ?i existen?a civiliza?iei noastre în ansamblu e în pericol. Salvarea ei e la Yehowah, dar pentru a beneficia de ea, omenirea trebuie sa-?i dea seama de lucrul acesta. Astazi ea orbecaie?te în cautarea copitelor magaru?ului cu care Isus a intrat în Yeho-Saleim (Ierusalim) pe care l-o papat lupu. Din ignoran?a în care ea se complace numai poporul lui Yehowah are ?ansa sa o scoata, caci el a cî?tigat tenderul de a face acest lucru din partea Stapânului Universului. Adevaratul popor a lui Yehowah s-au dovedit a fi Wallahii, cei ce nu s-au ru?inat sa poarte numele Stapânului Universului ?i au trait conform voii Lui timp de milenii, aparînd libertatea ?i drepturile omului drept ?i cinstit oriunde s-au stabilit cu traiul, nu cei ce pretind a fi.

 

Faptul ca exista foarte pu?ina informa?ie despre Wallahi, în timp ce cu douazeci de ani în urma ea nu exista aproape deloc, ar fi trebuit sa-i puna pe cei ce mai sînt în stare sa chibzuiasca pe gînduri: - sa se întrebe  de ce statele Wallahe, care mai mult de jumatate de mileniu s-au mîndrit cu identitatea lor Wallaha, au format statul România, dar nu Wallahia, ?i de ce fo?tii Wallahi se numesc astazi oricum, numai nu Wallahi?

  

Numele Wallah nu are nimic in comun cu pove?tile nascocite de mafia izemita despre el. El n-a fost conceput de germani, sau de alt popor, ?i nu înseamna nici ”strain”, nici ”lup”, ?i nici alta prostie inventata de speciali?tii mafiei.

”Wala” in limba Terra-Yeha, strabuna limbilor europene, înseamna ”autoritate suprema/orînduire divina”, în timp ce ”Yah” este forma scurta a numelui Stapânului Universului, Yehowah, forma pe care o recunosc to?i cei ce ?i-au  dat cît de cît interes sa afle pe ce lume traiesc. Wallah înseamna Reprezentan?ii/Ale?ii lui Yehowah.

Conform legilor fonetice ce s-au impus în Europa odata cu implicarea popoarelor semite în treburile ei, Wal-Yah a ajuns sa se pronun?e Wallah, forma utilizata pîna în zilele noastre. A avut loc procesul de transformare a semiconsoanei Y in L-moale, fenomen al carui urme s-a pastrat la multe limbi, printre care si spaniola, în care si astazi "ll" se citeste "li".

Se scrie numele Wallah cu ”W”, simbol ce reprezinta sunetul Latin ”U-scurt”. Latinii nu faceau diferenta intre ”V” si ”U”. La ei litera ”V” se citea sau ”U”, sau ”V”. Dat fiind faptul ca limbile europene moderne au delimitat clar ”U” de ”V” ?i nimeni nu mai confunda astazi cele doua litere, sunetul ”U-scurt” din limba Latina a fost redat prin litera ”W”. Faptul ca numele Wallah a intrat in limba turca sub forma "Ulaf", in tatara sub forma "Olaf", si in maghiara sub forma "Olah", e o dovada in plus ca el se scrie cu ”W”, nu cu ”V”.

 

Cu toate ca Wallahii nu bolesc de mania ?i vanitatea popoarelor ce se considera cu stea in frunte, trebuie sa fie clar pentru toata lumea ca ei nu sint un popor ca celelalte. Celelalte popoare au fost desprinse de la Ancestorii comuni conform principiului Dezbina et Impera, de catre mafia care astazi conduce Pamîntul, pe criterii regionale ?i în func?ie de interesul ei:

- pe unii mafia i-a numit robi: servi (sîrbii), sclavini (slavii), rumîni (românii);

- pe al?ii mafia i-a numit slujitorii ei fideli: - germanii (oameni de încredere); etc. .

Wallahii s-au desprins de celelalte popoare pe criterii religioase. Ei sînt adep?ii lui Yehowah ?i au reprezentat casta profe?ilor ?i întelep?ilor la toate popoarele, inclusiv la evrei. Cînd religia cre?tina a fost declarata singura religie recunoscuta în întreg imperiul roman, în timp ce adep?ii celorlalte religii au fost sco?i în afara legii ?i amenin?a?i cu moartea daca nu se cre?tinizau,  adep?ii lui Yehowah au parasit imperiul roman ?i s-au refugiat la popoarele unde se bucurau de respect. Sarma?ii, printre care ?i Dacii, au fost primii care i-au adapostit pe Wallahi, cu toate ca Wallahii au ajuns pîna în Irlanda.

 

Numele Wallah nu le convine celor ce ticluesc istoria, deaceea s-a facut tot posibilul pentru a-l ?terge din via?a omenirii. El le aminte?te lor ca nu ei sînt poporul ales al Stapânului Universului, Yehowah, dar Wallahii. Ei reprezinta poporul ales al lui Azazel, dupa cum se vede din numele pe care-l poarta poporul ?i ?ara lor, dar pe Stapânul Universului, Yehowah, îl reprezinta Wallahii.

 

 

Strainii, de regula, se uita la Europa de sud-est ”din avion”. Pentru ei, popoarele din aceasta zona sau nu exista defel, sau sînt pigmei. De Wallahia ei î?i aduc aminte doar mul?umita lui Vlad Tracul.  Gîndurile lor sînt îndreptate sau spre SUA, Canada, Fran?a ?i Germania, sau spre Spania, Belize ?i Canare, în func?ie de scopul pe care-l urmaresc, banul sau distrac?ia. Despre faptul ca în acest col? al lumii sala?luie?te un popor de care depinde viitorul omeniri, lor nici prin cap nu le trece. Existen?a unui popor, care timp de secole a luptat împotriva mafiei ce a înrobit Pamîntul ?i a transformat fiin?ele umane în simpli producatori ?i consumatori de bunuri, pe ei nu-i intereseaza. Ei risca totul pe o carte: - traiesc cu ziua de astazi, indiferen?i fiind fa?a de ceea ce le aduce ziua de mîine. Ei nu au nici un viitor.

Viitorul e a celor ce vor în?elege la timp ca:

Wallahii sînt poporul lui Yehowah, binecuvîntat sa fie salvatorul omenirii în momentele ei de grea cumpana.

Wallahii sînt ?ansa oamenilor cinsti?i de a scapa de uneltirile ?i jugul asupritorilor;

Wallahii sînt calauza pe care Stapânul Universului a oferit-o oamenilor pentru a-i ajuta sa ajunga în Împara?ia Universului. Preo?ii slujesc ”zeilor”; Wallahii slujesc poporului.

 

 Wallah sa fii e o misiune grea ?i extrem de responsabila. Wallah sa fii înseamna datoria de a îndeplini Voia Stapânului Universului ?i obligativitatea de a da dovada de calita?i supreme necesare promovarii Legilor Universului.

 

Popoarele care vor sa suprave?uiasca ?i sa aiba parte de pace ?i bunastare în viitor, trebuie sa recunoasca rolul Wallahilor în via?a lor, sa ia aminte la înva?atura lor ?i sa-i sprijine  în activitatea pe care o întreprind. Wallahii sînt chema?i sa îndeplineasca voia lui Yehowah, oferind omenirii ?ansa de a trece cu bine de cumpana ce o a?teapta, dar daca ei se confrunta cu saracia ?i mizeria, nu sînt recunoscu?i de celelate popoare ?i nu au parte de ajutor din partea lor, ?ansele lor de a fi utili omenirii sînt mici. Saracia îi va împiedica pe Wallahi sa scoata omenirea din impas, iar boga?ia nu le va fi de nici un folos popoarelor ce-i vor lasa pe Wallahi sa se confrunte cu ea.

 

Nici poporului evreu nu-i va fi u?or daca poporul Wallah nu rena?te ?i nu-?i reia misiunea spirituala, chiar daca la ora actuala multora dintre ei le pare contrariul. Superioritatea Iudaismului în fa?a cre?tinismului îi împiedica pe evrei sa observe faptul ca respectiva superioritate nu este creiata în folosul lor, ci invers, în detrimentul lor. Ea este doar una dintre metodele de manipulare necesare realizarii planurilor mafiei azazeliene. În realitate, rolul atribuit evreilor de catre mafie este cu mult mai urît ?i nefast decît cel atribuit goilor.

Evreii slujesc, conform terminologiei militare a timpurilor noastre, drept carne de tun pentru stapînii politicii mondiale moderne sau, cu alte cuvinte, o simpla sursa de resurse umane necesare realizarii ambi?iilor globalisticice ale conducatorilor ei. Cînd interesele mafiei o cer, evreii sînt expu?i oricaror lovituri, sînt trada?i, sînt arunca?i în iure?ul razboiului ?i sînt facu?i tinta pogromurilor. Mafiei îi este indiferent ce fac ”goii” cu ei, îi omoara, îi castreaza, îi arunca prada fiarelor sau îi ard pe rug, important este ca jertva lor sa contribuie la realizarea planurilor mafiei.  Evreii n-au decît sa creada, ca pro?tii, în unicitatea ?i întîietatea lor în fa?a lui Dumnezeu, ?i n-au decît sa agoniseasca bani ?i sa lupte pentru putere, ravinii de aceea ?i exista pentru a le alimenta preten?ia respectiva, caci puterea pentru evrei întotdeauna este temporara ?i iluzorie, dupa cum temporara ?i iluzorie este puterea complicilor lor, masonii.

 

Stapînii politicii mondiale nu sînt nici evrei, ?i nici masoni nu sînt. Ei ac?ioneaza din umbra, î?i exercita puterea asupra oricui, dar identitatea lor înca nu li-o cunoa?te nici o fiin?a umana, ?i nici scopul activita?ii lor înca n-a reu?it nici un om sa-l intuiasca. Numai Stapânul Yehowah ?tie cu exactitate cine sînt ei ?i ce scop urmaresc, dar muritorilor de rînd lucrul acesta nu le este dat sa-l cunoasca.

 

Indiferent ca-?i dau ei seama de lucrul acesta sau continua sa creada cu încapa?înare în absurditatea ca ei sînt buricul Pamîntului, în timp ce marea majoritate a omenirii exista doar de dragul copiilor handicapa?i de care ei au parte de cînd împarta?esc tîmpenia respectiva, evreii reprezinta cea mai defavorizata clasa a robilor din istoria civiliza?iei umane. Goii întotdeauna au avut posibilitatea de a lupta pentru libertate lor ?i, cel pu?in, de a muri conform con?tiin?ei lor. Evreilor aceasta posibilitate le este îngradita din primele zile ale vie?ii lor, din ziua circumciziei.

În cazul evreilor, manipularea îmbraca cea mai elevata forma a ei. În virtutea rolului ce li-a fost oferit sa-l joace, evreilor le este îngaduit sa exploateze celelalte popoare, dar imediat ce ei reu?esc sa acumuleze în mîinile lor prea multe boga?ii ?i prea mare putere politica ?i militara, mafia azazeliana îi extermineaza ca pe ni?te ?obolani de rînd, fara a se uita cîtu?i de pu?in la preten?iile de popor ales a lor.

De altfel, procesul de globalizare, care astazi este în plina desfa?urare, se va încheia cu condamnarea oficiala, la nivelul celor mai înalte forumuri interna?ionale, a sionizmului ?i a iudaismului, ?i cu exterminarea totala a evreilor. A?a a fost planuit cu mii de ani în urma, atunci cînd poporul evreu a fost recrutat în slujba mafiei. A?a ?i se va întîmpla. Scenariul e mai simplu decît tabla înmul?irii: - evreilor li se permite sa abuzeze de rabdarea neamurilor; neamurilor li se permite sa-?i întoarca pîrleala pe seama evreilor. Cine seamana vînt, culege furtuna. Cine sapa groapa altuia, mai devreme sau mai tîrziu cade singur în ea. Cine ridica sabia împotriva altuia, de sabie moare, ?i cine duce pe altul în robie, în robie va fi dus. Aceea?i lege a guvernat civiliza?ia umana de la conceperea ei pîna în prezent.

 

0 replici
0 comentarii
Doriţi să lăsaţi un comentariu în blog?
Vă rugăm să intraţi sau înregistraţi-vă
Copyright © 2007 Simpals. Contactele administraţiei - e-mail: info@colegi.md.
Administraţia colegi.md nu poartă răspundere pentru părerile expuse pe site.
0,171875 s